czwartek, 13 czerwca, 2024
Strona głównaDziałyPoradyPrzy Kawie o Prawie

Przy Kawie o Prawie

Adwokat Romuald Magda, Esq. prowadzi praktykę prawną w Nowym Jorku od 1995 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz New York Law School. Wieloletni członek Stowarzyszenia Prawników Stanu Nowy Jork oraz Stowarzyszenia Prawników Polsko-Amerykańskich w Nowym Jorku. Posiada uprawnienia do występowania przed sądami Stanu Nowy Jork. Wszystkie osoby pracujące w naszej kancelarii mówią po polsku i angielsku.

Jak zostanie rozdzielony spadek, jeżeli nie można znaleźć jednego ze spadkobierców? Dziadek zostawił majątek w testamencie dla swoich dzieci, które jednak zmarły wcześniej, pozostawiając wnuki. Jeden z wnuków wyjechał kilka lat temu do Irlandii i nie mamy z nim żadnego kontaktu. Jak zostanie rozdzielony taki spadek?

Należy zobaczyć, czy testament nie zawiera postanowień co do takiej sytuacji. Jeżeli nie, sąd może nakazać wykonawcy testamentu przeprowadzenie poszukiwania osoby, z którą nie ma kontaktu. Czasami trzeba wynająć detektywa czy wyspecjalizowaną firmę zajmującą się takimi poszukiwaniami. Raport z wynikami poszukiwań zostaje złożony w sądzie. Sąd może też postanowić o wyznaczeniu opiekuna prawnego (Guardian at Litem) dla zabezpieczenia interesów takiej osoby. Opiekun przedstawia swoje wnioski, czy osoba jest zaginiona lub zmarła. Jeżeli nie ma dowodów, że osoba zaginiona nie żyje, sąd może postanowić, aby część spadku należna zaginionemu została złożona w depozycie na określony czas. Jeżeli zaginiony lub jego spadkobiercy się nie zgłoszą, pozostali spadkobiercy mogą wystąpić do sądu o ostateczny rozdział majątku w depozycie.

* * *

Byliśmy z mężem właścicielami majątku w Nowym Jorku. Mąż wyprowadził się kilka miesięcy przed śmiercią i w szpitalu, dzień przed śmiercią, sporządził nowy testament nic mi nie zostawiając. Czy wpłynie to negatywnie na mój spadek po nim?

To zależy od tego, jakiego rodzaju majątek posiadał mąż. Jeżeli była to współwłasność małżeńska typu „Husband and wife”, małżonek pozostały przy życiu dziedziczy wszystko. Testament nie ma tu znaczenia. Jeżeli małżonek miał z kolei majątek osobisty, np. nabyty przed małżeństwem, może testamentem wyznaczyć inną osobę na spadkobiercę takiego majątku. Małżonek pozostały przy życiu może wystąpić do sądu z wnioskiem o część należną w takich przypadkach małżonkowi (tzw. „elective share”) – jest to co najmniej $50,000 lub 1/3 takiego majątku. W przypadku gdy zawarta była umowa majątkowa przedmałżeńska, może ona regulować kwestie dziedziczenia majątku odrębnego w sposób tam ustalony. Wówczas postanowienia takiej umowy decydują o tym, kto dziedziczy majątek odrębny.

Osobną sprawą jest kwestia sporządzenia testamentu w szpitalu na dzień przed śmiercią. Spadkobierca może zgłosić sprzeciw, jeżeli zachodzą okoliczności budzące wątpliwość co do świadomości i stanu zdrowia testatora.

Romuald Magda Esq.
romuald@magdaesq.com


Ta kolumna powstała w celach edukacyjnych i w żadnym wypadku nie może zastępować porady prawnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -