czwartek, 28 października, 2021
Strona głównaPoloniaPolonia w AmerycePaździernik – Miesiąc Dziedzictwa Polskiego

Październik – Miesiąc Dziedzictwa Polskiego

Październik dla Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych jest Miesiącem Dziedzictwa Polskiego (Polish American Heritage Month). Jest to czas, w którym ponad 9-milionowa społeczność mieszkająca w USA manifestuje swoją przynależność do narodu, swoje pochodzenie i dziedzictwo ojczyzny. Właśnie w październiku przypada rocznica śmierci gen. Kazimierza Pułaskiego, niezwykle zasłużonego „ojca amerykańskiej kawalerii”, bohatera wojny o niepodległość USA oraz honorowego obywatela tego państwa. To on, obok Tadeusza Kościuszki, jest najbardziej rozpoznawanym Polakiem w Stanach Zjednoczonych. Obu bohaterom poświęcono wiele miejsc pamięci takich jak pomniki, ulice, mosty.

Październik to miesiąc w którym Polonia jest szczególnie dumna ze swojego pochodzenia, pamięta o swoim rodowodzie i polskich osiągnięciach. Fot. Archiwum WEM

Październik to miesiąc w którym Polonia jest szczególnie dumna ze swojego pochodzenia, pamięta o swoim rodowodzie i polskich osiągnięciach. Miesiąc ten rozpoczyna największe wydarzenie Polonii – Parada Pułaskiego – barwny pochód wzdłuż Piątej Alei na Manhattanie, w którym uczestniczą tysiące Polaków ubranych w barwy narodowe, reprezentujących Polonię zamieszkującą stany wschodniego wybrzeża.

Edukacja młodego pokolenia Polaków w zakresie dziedzictwa kulturowego, przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji narodowych w ich możliwie najwierniejszej formie oraz pielęgnowanie, kultywowanie i rozwijanie tych tradycji stanowi jeden z głównych celów działania polskich szkół działających na terenie Ameryki, jak również w innych krajach świata. Wielu nauczycieli i wychowawców od dawna już dostrzegło w pracy dydaktyczno-wychowawczej i kulturalnej wiele dobrego, uświadamiając młode pokolenie jak ważne są korzenie, z których się wywodzi.

Niewątpliwą także zasługą szkoły jest utrwalone już w świadomości społecznej przekonanie o wielkiej wartości zabytków takich jak zamki, pałace, zabytkowe kościoły czy wielkich dzieł literatury, sztuk pięknych, muzyki.

Inaczej jest z dziedzictwem kultury tradycyjnej. Wiedza o tym, że gwara ludowa, stare obyczaje i obrzędy, taniec, muzyka, pieśni i podania, zabudowania, sprzęty, ubiory są dziedzictwem przeszłości, zaś środowisko przyrodnicze i społeczne stanowi istotny element jego poznawania. Jest to jednak coraz trudniejsze do przekazania i wytłumaczenia młodym ludziom.

Tak więc zadaniem edukacji i szkolnictwa powinno być przywrócenie dziedzictwa kulturowego jako żywej inspiracji działań twórczych, koniecznej przy odszukiwaniu i zachowaniu swej tożsamości.

W 2015 roku w kalendarzu wydarzeń polonijnych pojawiło się nowe święto – Polonijny Dzień Dwujęzyczności, czyli Polish Billingual Day – które od tej pory jest obchodzone w każdy trzeci weekend października. W działaniach tych już od początku przewijała się idea ustanowienia w polonijnym kalendarzu święta, które co roku przypominałoby nam, Polakom, zamieszkałym poza ojczyzną, o wartościach wynikających z dwujęzycznej edukacji i jej znaczeniu w życiu Polonii, Polski i krajów, w których mieszkamy. Przekazując polonijnemu dziecku język ojczysty, przekazujemy mu polskie korzenie, wzbogacamy jego osobowość i poszerzamy horyzonty. Jednocześnie wychowujemy pokolenie osób, które dzięki swojej dwujęzyczności staną się w przyszłości najlepszymi, ambasadorami i rzecznikami polskości za granicą – jak mówią twórcy tego święta.

Ważne jest więc, by sytuacja dwujęzyczności budowała w dziecku i jego rodzicach otwartego człowieka, akceptującego i siebie i innych, umożliwiała rozszerzanie obrazu świata, napełniała szacunkiem dla korzeni i dla nowej kultury, wzbogacała emocjonalnie a nie rozdzierała wewnętrznie.

Podsumowując – ważne jest, aby nasze dziedzictwo narodowe było mocnymi korzeniami, żebyśmy mogli rozwijać się w nowoczesne, harmonijne społeczeństwo, gdzie wartości dziedzictwa narodowego, kultury, tradycji i nowego rozwoju intelektualnego wszystkich Polaków byłyby jedną całością.

Sylwia Wadach Kloczkowska


Bibliografia:

spot_img

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -