niedziela, 26 września, 2021
Strona głównaPoloniaNew Jersey40-lecie Polskiej Szkoły im. św. Stanisława Kostki w Wallington

40-lecie Polskiej Szkoły im. św. Stanisława Kostki w Wallington

W sobotę, 22 maja, odbyły się uroczyste obchody 40-lecia działalności Polskiej Szkoły im. św. Stanisława Kostki pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington, NJ.

Dyrektor szkoły s. Jadwiga Zaremba (druga od lewej), prezes terenowy CPSD na NJ i PA Maria Paździor – Marchwińska (pierwsza od prawej) i przedstawicielki PSFCU. Fot. Archiwum szkoły

40 lat historii

Szkoła im. św. Stanisława Kostki została założona w październiku 1980 r. z inicjatywy ks. Felixa R. Marcinika, ks. dr Stanisława Adamczyka, ówczesnego proboszcza, oraz państwa Barbary i Jarosława Talarczyk. Pani Talarczyk została pierwszą dyrektorką placówki. Kolejne osoby piastujące stanowisko dyrektora rozwijały działalność szkoły. W 1998 r. stanowisko to objęła siostra Emilia Zdeb, SSND – mgr teologii, absolwentka KUL w Lublinie, osoba z wieloletnim stażem pedagogicznym w pracy z młodzieżą zarówno w Polsce, jak i na misjach w postkomunistycznej Białorusi. Postanowiła uaktualnić program nauczania, zdobyć nowe podręczniki i unowocześnić metody nauczania, dostosowując je do potrzeb uczniów, w większości urodzonych już w Ameryce. Zwróciła się też do ówczesnego prorektora KUL z prośbą o patronat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nad Polską Szkołą w Wallington. W 2002 r. stało się to faktem. Każdego roku KUL deleguje lektorów Szkoły Języka i Kultury Polskiej, którzy hospitują lekcje, przeprowadzają testy oraz prowadzą wykłady i warsztaty naukowe dla nauczycieli. 1 lipca 2020 r. Polska Szkoła została przekazana w ręce nowej dyrektorki – siostry służebniczki Jadwigi Zaremby. Oprócz standardowych zajęć lekcyjnych w szkole podejmowanych jest wiele inicjatyw mających na celu rozwijanie talentów uczniów oraz wzmacnianie między nimi relacji koleżeńskich. Cztery dekady istnienia szkoły są wspaniałym świadectwem misji wypełnianej z pełnym zaangażowaniem przez kolejnych dyrektorów, kadrę pedagogiczną, wspierających szkołę księży, a także rodziców i samych uczniów, którzy oprócz lekcji języka polskiego uczą się też szacunku i przywiązania do ich drugiej ojczyzny – Polski.

Ks. kanonik Felix Marciniak – współzałożyciel szkoły – przewodniczył jubileuszowej mszy św. Fot. Archiwum szkoły

Uroczysty jubileusz

Jubileuszowe obchody zainagurowane zostały uroczystą mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. kanonika Feliksa Marciniaka, współzałożyciela szkoły, a obecnie proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Wallington razem z kapłanami: ks. Stevenem D’Andrea – wikariuszem parafii, ks. Tadeuszem Mierzwą PhD – moderatorem szkoły, ks. dr. Antonym Mastroeni – profesorem Seton Hall University oraz diakonem Krzysztofem Pawlikiem. Podczas homilii ks. Tadeusz przybliżył wiernym historię powstania szkoły, a także zachęcał młodzież oraz dzieci do kultywowania polskich tradycji w szkole i poza nią. Wyraził też wdzięczność wobec tych, którzy byli inicjatorami powstania szkoły.

Uroczysta msza św., podczas której celebrowano 40-lecie Polskiej Szkoły w Wallington, miała miejsce w sobotę, 22 maja. Fot. Archiwum szkoły

W obchodach z ramienia Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce uczestniczyła Maria Paździor- Marchwińska, prezes terenowy CPSD na stany New Jersey oraz Pensylwanię. Pani Maria została serdecznie przywitana przez ks. Feliksa Marciniaka, a także przez obecną dyrektor s. Jadwigę Zarembę. Wygłosiła krótkie przemówienie, w którym poruszyła kwestię tego, jak ważne jest pielęgnowanie na obczyźnie języka, tradycji i kultury naszego narodu. Podziękowała wszystkim, którzy na przestrzeni tych 40 lat przyczynili się do tego dzieła, a następnie wręczyła dyplomy prezesa CPSD ks. Marciniakowi oraz nauczycielom, którzy przez wiele lat pracują w szkole.

W jubileuszowych obchodach udział wzięły również przedstawicielki Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej: Irena Zagaja – asystentka dyrektora wykonawczego PSFCU Bogdana Chmielewskiego oraz Regina Koziel – menadżer oddziału w Wallington. Warto podkreślić, że Unia od wielu lat jest sponsorem wspierającym szkołę w Wallington.

W programie uroczystości przewidziane było także odczytanie nazwisk uczniów, którzy otrzymali wyróżnienia za solidną naukę, otrzymując dyplomy ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej.

opr. JLS


Redakcja „Białego Orła” gratuluje Polskiej Szkole w Wallington tak wspaniałego jubileuszu oraz składa życzenia dalszej pomyślnej działalności, wytrwałości w krzewieniu polskości wśród kolejnych pokoleń młodych Polaków oraz satysfakcji z tej niełatwej, lecz jakże ważnej, pracy.


Więcej informacji o szkole można znaleźć na stronie internetowej: www.polskaszkolawallington.com.

spot_img

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -