niedziela, 21 lipca, 2024
Strona głównaDziałyZwyczajeŚwięto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego

Przewodnia, Biała, Druga Niedziela okresu Wielkanocy – różnie bywa nazywany ten dzień, którego rangę nie bez powodu podkreśla się poprzez uroczystości. Jest szczególny i od 2000 roku obchodzony jako Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Znajdujące się w podkrakowskich Łagiewnikach Sanktuarium Bożego Miłosierdzia to miejsce licznych pielgrzymek związanych z obecnością obrazu Jezusa Miłosiernego oraz grobu św. Faustyny. Fot. Faustyna.pl

Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta była mowa w objawieniu siostry Faustyny w Płocku w 1931 roku. Usłyszała ona wolę Pana Jezusa co do powstania obrazu: „Pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” (Dz.49).

Sens teologiczny

Jest ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a tajemnicą miłosierdzia Bożego. To dzień szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale także czas łaski dla wszystkich ludzi. „Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników” (Dz.699). „Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz.300). „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (…) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz.699).

Długie starania

Pierwsze zabiegi o ustanowienie kultu Miłosierdzia Bożego w Kościele katolickim podjął ks. Michał Sopoćko, spowiednik i powiernik św. Faustyny Kowalskiej, propagując go od 1937 r. w kościołach wileńskich. Podczas II wojny światowej kult Miłosierdzia Bożego wyszedł poza granice Polski i został rozpropagowany w wielu krajach przez rozproszonych po świecie Polaków, zwłaszcza żołnierzy armii gen. Andersa. W 1946 r. Konferencja Episkopatu Polski wystosowała do Watykanu petycję o wprowadzenie Święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Niestety, negatywnie odnoszono się do nowej praktyki religijnej. Jednak już w 1957 r. Watykan zlecił zbadanie rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego. Za pontyfikatu Jana Pawła II wznowiono zabiegi o święto. Papież Polak był gorącym orędownikiem kultu Miłosierdzia Bożego. Podczas kanonizacji św. Faustyny w 2000 r. ogłosił drugą niedzielę wielkanocną jako Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.

Warunki łask

Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla grzeszników. Pan Jezus związał z tym świętem wielkie obietnice, największą jest odpuszczenia win i kar. Można uprosić wszelkie łaski, jeśli są one zgodne z wolą Bożą. Przygotowaniem do święta ma być nowenna odmawianiu przez 9 dni, począwszy od Wielkiego Piątku. Należy w każdym dniu dołączyć Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego win i kar: sakramentalna spowiedź (bądź bycie w stanie łaski uświęcającej), Komunia Św., modlitwa w intencjach Ojca Św., wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Halina Kossak

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -