wtorek, 21 września, 2021

Prawo na Florydzie

Mecenas Agnieszka Piasecka odpowiada na wybrane pytania czytelników na tematy prawne. Dla ochrony prywatności, imiona osób i niektóre fakty zostały zmienione.

Mój mąż zmarł w trakcie postępowania rozwodowego przed ostatecznym orzeczeniem o rozwodzie. Mieliśmy dom, zakupiony w czasie małżeństwa na nazwisko męża, który mąż przed śmiercią przepisał na swoją córkę z poprzedniego małżeństwa poprzez „Quitclaim Deed”. Ten dom był naszą główną rezydencją, w której do niedawana mieszkałam. Obecnie jestem na wakacjach u rodziny w Nowym Jorku, a o przepisaniu domu na córkę męża podczas mojej nieobecności dowiedziałam się z dokumentów publicznych („public records”) w internecie. Z tego co wiem, mąż przed rozwodem zmienił swój testament, w którym całkowicie mnie wydziedziczył i zapisał wszystko na swoje dzieci z poprzedniego związku. Nie mamy wspólnych dzieci. Czy oznacza to, że nic mi się nie należy po śmierci męża? Czy fakt, że w chwili śmierci męża byliśmy w trakcie rozwodu anuluje moje prawa do dziedziczenia po mężu?

Anita z Spring Hill, Florida


Droga Pani Anito

Ponieważ mąż zmarł przed orzeczeniem sądu o rozwodzie, w świetle prawa spadkowego byliście nadal małżeństwem. W kwestii domu, który był Waszą główną rezydencją, tzw. „homestead” ma Pani prawo domagać się w sądzie skasowania aktu przeniesienia własności (tzw. „Quitclaim Deed”), który mąż podpisał bez Pani udziału. Ponieważ jako małżonka nie złożyła Pani na tym dokumencie podpisu, jest on nieważny z mocy prawa. Co do Pani praw do dziedziczenia majątku po mężu, to w przypadku, jeżeli została Pani wydziedziczona w testamencie i nie kwestionuje Pani ważności tego testamentu, to ma Pani prawo wystąpić w postępowaniu spadkowym o tzw. „elective share” (prawo do zachowku) w wysokości 30 procent wartości majątku zmarłego. Wartość majątku zmarłego oblicza się w sposób szeroki biorąc pod uwagę nie tylko składniki majątkowe podlegające postępowaniu spadkowemu, ale także ten majątek, który generalnie omija postępowanie spadkowe, na przykład majątek trustowy, konta bankowe i inwestycyjne z wyznaczonymi beneficjentami na wypadek śmierci, wartość polis ubezpieczeniowych i kont emerytalnych, itp. Dodatkowo, ma Pani dożywotnie prawo własności domu, który był Waszą główną rezydencją (tzw. „homestead”), nawet jeżeli akt własności był tylko na nazwisko męża. Alternatywnie, zamiast tego dożywotniego prawa własności, które wygasa z chwilą śmierci, może Pani wybrać 50% współwłasności domu (w takim przypadku jest to własność udziału bez ograniczeń). Dodatkowo, jeżeli mąż Panią utrzymywał, może mieć Pani również prawo do przydziału rodzinnego, tzw. „family allowance”, do wysokości $18,000. Generalnie, czas na zgłoszenie roszczenia do zachowku upływa po 6 miesiącach od czasu dostarczenia Pani dokumentów potwierdzających otwarcie spadku lub po 2 latach od daty śmierci zmarłego (decyduje krótszy okres). Alternatywnie, może Pani również rozważyć możliwość zakwestionowania testamentu męża, jeżeli są ku temu podstawy prawne. Generalnie sam fakt, że nie zgadza się Pani z rozporządzeniami testamentu lub uważa je Pani za niesprawiedliwe, nie wystarcza do jego zakwestionowania. Testament może być uznany za nieważny, jeżeli ma braki formalne, na przykład został sporządzony bez zachowania koniecznych formalności prawnych. Inne podstawy do zakwestionowania ważności testamentu na przykład to brak kompetencji umysłowej, przymus fizyczny lub psychiczny, w wyniku którego osoba, która sporządziła testament rozporządziła swoim majątkiem inaczej niż chciała, nie rozumiała co podpisuje lub została wprowadzona w błąd przez osoby trzecie. Aby się przekonać, czy istnieją podstawy do zakwestionowania ważności testamentu zalecam konsultację z doświadczonym adwokatem.

Agnieszka Piasecka, Esq.


Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiowała prawo międzynarodowe na Tilburg University w Holandii. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem na Stetson University College of Law. Mecenas Piasecka mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną. Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PiaseckaLaw.com.

Fot. Archiwum Agnieszki Piaseckiej

Ten tekst powstał w celach edukacyjnych i w żadnym wypadku nie może zastępować porady prawnej.

spot_img

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -