sobota, 2 grudnia, 2023
Strona głównaWiadomościPolskaPoczta Polska informuje o zasadach i terminach głosowania korespondencyjnego

Poczta Polska informuje o zasadach i terminach głosowania korespondencyjnego

Wyborcy spełniający określone warunki mogą głosować korespondencyjnie w wyborach parlamentarnych. Przesyłkę z pakietem wyborczym dostarczy listonosz a kopertę zwrotną, z wypełnioną kartą do głosowania, można m.in. przekazać listonoszowi lub zostawić w placówce pocztowej – przekazuje Poczta Polska.

Fot. PAP/Rafał Guz

W komunikacie Poczty Polskiej podkreślono, że zgodnie z Kodeksem wyborczym, do głosowania korespondencyjnego uprawnieni są wyborcy, którzy: mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w dniu głosowania poddani są obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Dodano, że „osoba, która zgłasza chęć głosowania na odległość, musi mieć czynne prawo wyborcze, polskie obywatelstwo i co najmniej 18 lat w dniu wyborów. Musi także głosować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Poczta Polska zwraca uwagę, że warunkiem skorzystania z głosowania korespondencyjnego jest złożenie odpowiedniego wniosku, najpóźniej do 2 października. „Wyjątkiem są wyborcy, którzy w dniu głosowania podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, rozpoczętych po 5 dniu przed dniem wyborów. Takie osoby chęć głosowania korespondencyjnego mogą zgłosić do 2 dnia przed dniem wyborów (do 13 października)” – czytamy.

W komunikacie podkreślono, że chęć głosowania korespondencyjnego można zgłosić na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej – opatrzonym własnoręcznym podpisem lub elektronicznej – opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby; telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. „Informację o tym, że wyborca chce głosować korespondencyjnie należy zgłosić komisarzowi wyborczemu” – zaznaczono.

W komunikacie czytamy też, że poprawne zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona) wyborcy, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres na który zostanie wysłany pakiet wyborczy oraz nr telefonu lub adres e-mail do kontaktu. „W przypadku osób z niepełnosprawnością wymagana jest również kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W zgłoszeniu można również wpisać, by doręczany wyborcy pakiet zawierał nakładki na kartę do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a” – dodano.

Poczta Poczta informuje, że pakiet wyborczy, który trafi do wyborcy będzie składał się z: koperty zwrotnej, karty lub kart do głosowania, koperty na kartę do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego, nakładki lub nakładki na kartę czy karty do głosowania w alfabecie Braille’a, jeśli wyborca zgłosił chęć ich otrzymania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. „Wyborca otrzyma go nie później niż na 6 dni przed dniem wyborów. Wyjątkiem są osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do których pakiet ten trafia nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. Pakiety wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Do rąk własnych i po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy doręcza je listonosz. Odebranie pakietu wymaga pisemnego pokwitowania odbioru” – podkreślono w komunikacie.

Jak dodano, po oddaniu głosu, kartę do głosowania wraz z oświadczeniem należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania”. „Zaklejoną kopertę należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Gdy koperta z kartą do głosowania nie będzie zaklejona, karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników wyborów” – podkreśla Poczta Polska.

Zwraca również uwagę, że kopertę zwrotną wyborca może przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej, np. listonoszowi, zostawić w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w dowolnej placówce Poczty Polskiej. „Może ją także osobiście dostarczyć do obwodowej komisji wyborczej, w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców (nie dotyczy wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w dniu głosowania)” – czytamy w komunikacie.

ero/mrr/PAP

spot_img

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -