niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaPoloniaPolonia w AmeryceZwieńczenie jubileuszu 80-lecia Stowarzyszenia Polonia Technica

Zwieńczenie jubileuszu 80-lecia Stowarzyszenia Polonia Technica

26 czerwca o godz. 12:00 w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nowym Jorku odbyła się uroczysta msza święta w intencji Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników Polonia Technica, które kończyło obchody jubileuszu 80-lecia istnienia.

Przedstawiciele Stowarzyszenie Polonia Technica zebrani po zakończeniu uroczystej mszy pod historyczną tablicą zadedykowaną polskim inżynierom i technikom. Fot. Dr Janusz Romański

Uroczysta msza św.

W uroczystej mszy św. uczestniczyli członkowie i przyjaciele stowarzyszenia Polonia Technica, parafianie, przedstawiciele rady parafialnej i członkowie Stowarzyszenia św. Józefa. Obecny był także wicekonsul Mateusz Gmura.

Mszę św. koncelebrował o. Karol Jarząbek, proboszcz polskiej parafii na Manhattanie, który wygłosił też kazanie. W homilii mówił o powołaniu i jego wpływie na życie człowieka. – Powołanie jest wskazówką od Boga. Wyszczególnia się różne rodzaje powołania w odniesieniu do określonych zadań, np. powołanie misyjne czy powołanie do wykonywania jakiegoś zawodu, zwłaszcza wymagającego trudu i poświęcenia – tłumaczył. O. Karol zwrócił uwagę, że poprzez powołanie następują spotkanie człowieka z Bogiem. – Odkrycie powołania polega na rozpoznaniu drogi, jaką przeznaczył Bóg dla każdego z nas. Inżynierowie są właśnie tymi, którzy realizują swoje powołanie, wykonując zawód inżyniera i budując dobro ludzkie – mówił, dziękując przy okazji polskim inżynierom, technikom, wynalazcom zrzeszonym w Stowarzyszeniu Polonia Technica, którzy już od ponad 80 lat starają się ulepszać życie, nie tylko mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Polski, ale też całej ludzkości, a ich epokowe sukcesy zostały odnotowane w historii profesjonalnej Polonii w USA. W wygłoszonej homilii o. Karol wysoko ocenił rolę inżynierów w życiu człowieka. Serdecznie podziękował członkom Polonia Technica za krzewienie polskiej myśli technicznej i inżynierskiej, która jest żywa i twórcza i stanowi narzędzie do podtrzymywania religijnych tradycji narodowych i patriotycznego ducha dla dobra Polonii amerykańskiej i Polski.

Ojciec Karol Jarząbek z Medalem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej oraz dr Janusz Romański – prezes honorowy Polonia Technica. Fot. Dr Janusz Romański

Po mszy świętej rozpoczęło się nabożeństwo czerwcowe, które również poprowadził o. Karol Jarząbek. Wierni oddali się adoracji Najświętszego Sakramentu oraz odmówili litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspólna modlitwa zjednoczyła zgromadzonych w świątyni, modlących się w intencji polonijnych inżynierów i techników.

Docenione zasługi

Po zakończeniu nabożeństwa wierni przeszli do przedsionka kościoła przed historyczną tablicę wystawioną 23 maja 2021 r. ku czci polskich inżynierów i techników. Przed tablicą o. Karol odmówił okolicznościową modlitwę. Skierował też słowa wdzięczności wobec członków Stowarzyszenia Polonia Technica za aktywny udział w mszy świętej oraz podziękował dr. Januszowi Romańskiemu za owocną współpracę z parafią i okazane wsparcie.

Ojciec Karol i wierni pod historyczną tablicą. Fot. Dr Janusz Romański

O. Karol Jarząbek pod tablicą złożył życzenia inżynierom i technikom, życząc im dalszych sukcesów i twórczej inspiracji na następne lata działalności. – Niech Bóg błogosławi wam wszystkim – zakończył proboszcz polskiej parafii na Manhattanie.

Następnie głos zabrał wicekonsul Mateusz Gmura, który wyraził swoje uznanie dla działań Stowarzyszenia Polonia Technica. Podkreślił, że mimo istniejących obecnie trudności stowarzyszenie nie zaprzestaje swojej działalności dla Polonii i Polski. Podziękował też dr. Januszowi Romańskiemu za jego osobisty wkład pracy społecznej wniesionej na rzecz Polonii w Ameryce.

Wierni w oczekiwaniu na mszę świętą. Fot. Dr Janusz Romański

Następnie głos zabrał dr inż. Janusz Romański, prezes honorowy Polonia Technica, który w skrócie przypomniał 80-letnią historię Stowarzyszenia PT. Przytoczył szereg wybitnych postaci inżynierów i naukowców polskich, którzy wnieśli zasługi dla rozwoju techniki i nauki amerykańskiej. Wymieniono także nazwiska kolegów: inż. Henryka Turela i Chestera Tobiasza, których Bóg powołał na dalszą służbę. Mówca serdecznie podziękował o. Karolowi za modlitwę w intencji członków Stowarzyszenia oraz za okazane wsparcie w realizacji patriotycznego programu Stowarzyszenia Polonia Technica, zapewniając, że współpraca pomiędzy ojcami paulinami i stowarzyszeniem będzie kontynuowana w przyszłości.

Owocna współpraca

Pod koniec uroczystości delegacja Stowarzyszenia Polonia Technica w składzie: dr Janusz Romański – prezes honorowy, Marlena Wiencko – wiceprezes, Szczepan Roguski – wybitny działacz PT i Waldemar Lipiński – członek zarządu przekazała o. Karolowi Jarząbkowi Medal Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, którym na wniosek Polonia Technica Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce wyróżniło parafię z okazji jej 150-lecia. Ojcu Karolowi wręczono również Dyplom Uznania wraz ze Złotym Znaczkiem Polonia Technica, który podkreśla wybitne zasługi religijne wniesione przez ojca Karola w pracę duszpasterza Polonii amerykańskiej i owocną współpracę z polonijnymi inżynierami z Polonia Technica.

Ojciec Karol odmawia modlitwę w intencji polskich inżynierów i techników ze Stowarzyszenia Polonia Technica. Fot. Dr Janusz Romański

W związku z jubileuszowymi obchodami został wydany też okolicznościowy biuletyn, w którym wydrukowano biogramy zasłużonych członków honorowych Polonia Technica, którzy wnieśli na przestrzeni lat swój osobisty wkład w rozwój stowarzyszenia i przyczynili się do budowy jego prestiżu wśród Polonii amerykańskiej i w Polsce. Biuletyn opracował dr Janusz Romański. Wysokiej jakości kolorowy druk wykonany został przez polonijną drukarnię Solarz Bros. Printing z Brooklynu.

Oddzielne słowa podziękowania należą się głównym sponsorom i organizatorom uroczystości: Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej, dr. Januszowi Romańskiemu, Marlenie Wiencko, Szczepanowi Roguskiemu, Waldemarowi Lipińskiemu, Teodorowi Lachowskiemu, Małgorzacie Romańskiej, Tadeuszowi Gryszko z małżonką Marią oraz Agnieszce Koszałka z kancelarii parafialnej.

Do wiernych przemawia ojciec Karol Jarząbek, obok wicekonsul Mateusz Chmura i dr Janusz Romański – prezes honorowy Polonia Technica. Fot. Dr Janusz Romański

Interesujące dyskusje

Po zakończeniu części modlitewnej goście i wszyscy uczestnicy jubileuszowej uroczystości udali się do sali parafialnej, w której gości w imieniu Stowarzyszenia Polonia Technica powitała wiceprezes Marlena Wiencko.

Przy kawie i ciastkach toczono interesujące rozmowy. Dyskutowano szereg tematów w tym także propozycję ojca Karola, aby w następnym roku odbyła się kolejna msza święta w intencji inżynierów i techników Polonia Technica.

Prowadzono też dyskusję na tematy organizacyjne. Omówiono potrzeby w zakresie zmiany stylu zarządzania stowarzyszeniem, odejściu od indywidualnych pomysłów na rzecz inicjatyw zbiorowych akceptowanych przez członków. Podkreślono też, że należy zwiększyć zainteresowanie członków programem stowarzyszenia, m.in. poprzez uatrakcyjnienie strony internetowej PT oraz powrót do wydawania biuletynu PT.

Podniesiono też kwestię V Światowego Zjazdu Polskich Inżynierów, który odbył się w czerwcu 2022 r. w Gliwicach, a podczas którego niestety Stowarzyszanie Polonia Technica praktycznie nie zaistniało w programie, przez co stracono okazję promocji Stowarzyszenia na forum zjazdu. Polonia Technica jako współorganizator uczestniczyła w czterech poprzednich Światowych Zjazdach Polskich Inżynierów organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną dwukrotnie w Warszawie oraz we Wrocławiu i Krakowie, mając swój wkład w tworzeniu materiałów zjazdowych.

Medal Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej. Fot. Dr Janusz Romański

Podsumowując rozmowy prowadzone z okazji jubileuszu 80-lecia Polonia Technica, należy podkreślić bardzo przyjazną atmosferę i otwarty charakter wypowiedzi.

Okolicznościowy biuletyn PT można zamówić, pisząc na adres e-mailowy: jromanski6@gmail.com

Dr Janusz Romański, opr. JLS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -