czwartek, 26 maja, 2022
Strona głównaDziałyPoradyPrzy Kawie o Prawie

Przy Kawie o Prawie

Na kogo przechodzi własność udziału zmarłego partnera w biznesie? Trzej bracia byli wspólnikami firmy, która zarządzała wielorodzinnym budynkiem. Jeden z nich – mój ojciec – zmarł. Czy jako jedyny jego spadkobierca będę miał prawo do współwłasności budynku?

Trzeba sprawdzić, czy jest Pan jedynym spadkobiercą na podstawie testamentu, trustu czy też spadkobiercą ustawowym. Jeżeli zmarły zostawił testament, może on stanowić, że inne osoby niż dzieci mają dostać spadek. Gdy sąd uzna testament za ważny, tylko osoby tam przewidziane będą dziedziczyć po Pańskim ojcu.

Poza tym należy sprawdzić, jaki jest rodzaj firmy zarządzającej budynkiem. W przypadku gdy jest to korporacja, spadkobierca po zmarłym udziałowcu może przejąć pełne prawa w firmie, jakie miał zmarły współwłaściciel. Często jednak współwłaściciele mają zawarte umowy na wypadek śmierci, które mogą zawierać inne dyspozycje co do wysokości i formy udziału, który ma być przekazany spadkobiercom. Może się okazać, że spadkobierca dostanie tylko pewną kwotę pieniędzy, bez pełnego udziału we współwłasności biznesu. Gdyby natomiast budynek był własnością tzw. LLC (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), to według ustawy spadkobiercy dostaną tylko prawo do udziału w dochodach. Nie mają natomiast praw do głosowania czy podejmowania decyzji w sprawach spółki.

Należy też zapoznać się z umową wspólników, która może przewidywać dalsze ograniczenia co do wysokości udziału i uprawnień przysługujących spadkobiercom zmarłego wspólnika.

* * *

Mam pełnomocnictwo od żony (tzw. „power of attorney”) sporządzone w Nowym Jorku, upoważniające mnie do dokonywania czynności w jej imieniu, włączając w to prawo do sprzedaży nieruchomości. Żona jest ciężko chora, przebywa w szpitalu. Czy mogę podpisać umowę sprzedaży nieruchomości w jej imieniu, gdyby jej stan się pogorszył i straciła przytomność? Co w razie jej śmierci?

Pełnomocnictwo najczęściej używane w Nowym Jorku nie wygasa w razie, gdy mocodawca utraci przytomność i nie ma z nim kontaktu. Natomiast wygasa ono z chwilą śmierci mocodawcy. Żona może natomiast podpisać w tej chwili dokumenty przenoszące własność, będą one ważne, nawet gdyby zmarła pomiędzy podpisaniem a przedłożeniem dokumentów dotyczących transferu w urzędzie.

Romuald Magda Esq.


Adwokat Romuald Magda, Esq. prowadzi praktykę prawną w Nowym Jorku od 1995 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz New York Law School. Wieloletni członek Stowarzyszenia Prawników Stanu Nowy Jork oraz Stowarzyszenia Prawników Polsko-Amerykańskich w Nowym Jorku. Posiada uprawnienia do występowania przed sądami Stanu Nowy Jork. Wszystkie osoby pracujące w naszej kancelarii mówią po polsku i angielsku.


Ta kolumna powstała w celach edukacyjnych i w żadnym wypadku nie może zastępować porady prawnej.

spot_img

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -