niedziela, 29 stycznia, 2023
Strona głównaPoloniaNowy JorkKolejne polskie miejsca na Maspeth

Kolejne polskie miejsca na Maspeth

„Monsignor Peter Zendzian Way” to kolejna polska ulica na Maspeth. W dodatku krzyżuje się z „Pope John Paul II Way” oraz znajduje się dwie przecznice od „Frank Kowalinski Way”. Ta honorowa nazwa fragmentu 61st Street (pomiędzy 56th Road i 56th Avenue) upamiętnia zmarłego w 2015 r. ks. prałata Piotra Żendziana. Były kapelan Children’s Smile Foundation został także uhonorowany pamiątkową tablicą, wykonaną z brązu i zainstalowaną na terenie parafii św. Krzyża, w której był ochrzczony oraz przez 13 lat pełnił funkcję proboszcza.

Pamiątkowe zdjęcie po odsłonięciu honorowej nazwy ulicy „Monsignor Peter Zendzian Way”. Odsłonili ją: radny Robert Holden, bp Nicholas DiMarzio, bp Witold Mroziewski, rodzina ks. prałata Piotra Żendziana oraz członkowie komitetu ds. jego upamiętniania i przedstawiciele Rady Dyrektorów Children’s Smile Foundation. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation
Odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej ks. prałata Piotra Żendziana dokonała jego siostra – Barbara Albanese. Na zdjęciu także Katarzyna Ziółkowska prowadząca uroczystość. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

Akcja upamiętnienia zasłużonego księdza była inicjatywą Children’s Smile Foundation popartą przez polonijną i amerykańską społeczność. Jej zwieńczeniem było zamontowanie wspomnianej tablicy i odsłonięcie oficjalnego oznaczenia ulicy, które miało miejsce 23 października, dokładnie w dniu 7. rocznicy jego śmierci. Tydzień wcześniej, 15 października, w Akademii św. Macieja na Ridgewood znajdującej się na terenie parafii, w której ks. prałat Piotr Żendzian również był proboszczem, odbył się Bal Charytatywny upamiętniający kapelana Children’s Smile Foundation i zasilający fundusz jego imienia, z którego fundacja finansuje pomoc dla chorych i znajdujących się w potrzebie polonijnych dzieci.

Hymny narodowe – polski i amerykański – wykonała tegoroczna Miss Polonii z Ridgewood – Julia Baran. W 2015 roku, jak Junior Miss Polonii z Ridgewood na Paradzie Pułaskiego towarzyszyła ówczesnemu Marszałkowi tej dzielnicy, którym był ks. prałat Piotr Żendzian. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

„Idea upamiętnienia osób zasłużonych dla Polonii jest szczególnie godna pochwały. Pamięć o tych bohaterach zależy głównie od starań podejmowanych przez społeczności, którym dedykowali swoje życie. Natomiast dwojakość tego uczczenia zarówno poprzez ślady materialne w postaci tablicy oraz nazwy ulicy, jak również żywe dzieło dalszego wsparcia najbardziej potrzebujących, jakim jest Children’s Smile Foundation, gwarantują zachowanie wspomnienia o ks. Żendzianie w zbiorowej pamięci” – zaznaczył ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski, który nie mógł być osobiście obecny na ceremonii, w liście skierowanym do Children’s Smile Foundation.

Przy grocie przemówienie wygłosił m.in. radny Robert Holden. Z prawe strony widać także prowadzącą uroczystość Katarzynę Ziółkowską (druga z prawej) oraz Julię Baran. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

Uroczysta msza św.

Uroczystości związane z upamiętnieniem ks. prałata Piotra Żendziana rozpoczęły się mszą św. odprawioną w jego intencji w wypełnionym po brzegi kościele św. Krzyża. Celebrowali ją wspólnie dwaj biskupi, którzy przez wiele lat byli z nim zaprzyjaźnieni – emerytowany ordynariusz brooklyński bp Nicholas DiMarzio oraz bp Witold Mroziewski. Okolicznościowe kazanie wygłosił bp Nicholas DiMarzio, który wspominał w nim ponad 30-letnią przyjaźń z ks. prałatem Piotrem Żendzianem, jego oddanie Kościołowi i posłudze wiernym. – Piotr był świetnym proboszczem i bardzo dobrym pasterzem-przewodnikiem – podkreślił emerytowany ordynariusz brooklyński, dodając, że zawsze jako pierwsze stawiał on przed sobą kapłaństwo i sprawy duchowe, a dopiero później życie osobiste. W podobnym tonie, pod koniec mszy, wypowiedział się bp Witold Mroziewski. – Jesteśmy dumni, że mogliśmy mieć pośród nas takiego kapłana i przewodnika, brata i przyjaciela – stwierdził polski biskup. – Był dla nas ostoją, przykładem, człowiekiem pracy, wytrwałości, szacunku i miłości do Boga oraz do drugiego człowieka – wyliczał bp Witold Mroziewski. – Dawał z siebie wszystko jako człowiek modlitwy i pracy, modlitwy, zaufania i pobożności – dodał na zakończenie duchowny.

Radny Robert Holden (drugi z lewej) przekazał na ręce Wojciecha Maślanki (drugi z prawej), przewodniczącego Komitetu ds. Upamiętnienia Ks. Prałata Piotra Żendziana, okolicznościową proklamację wydaną przez Radę Miasta Nowy Jork. Na zdjęciu również bp. Witold Mroziewski (pierwszy z lewej) oraz bp Nicholas DiMarzio. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

Mszę św. wraz z biskupami sprawowali księża z parafii, z którymi w przeszłości związany był ks. prałat Piotr Żendzian. Byli wśród nich: administrator parafii św. Krzyża na Maspeth ks. Andrzej Salwowski, administrator parafii św. Macieja na Ridgewood ks. Dariusz Blicharz, proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza z Brooklynu ks. Janusz Dymek, a także ks. Władysław Kubrak. Odświętności oraz patriotycznego charakteru dodawały poczty sztandarowe wspomnianych parafii, a także koła łowieckiego Saint Hubert Hunting and Fishing Club z Maspeth i polonijnych szkół, z którymi również w przeszłości związany był ks. prałat Piotr Żendzian. Były wśród nich: Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II z Maspeth, Polska Szkoła im. św. Jadwigi Królowej z Ridgewood, a także Polska Szkoła Dokształcająca działająca przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza oraz Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza z Brooklynu. Obecni byli również dyrektorzy oraz nauczyciele z tych placówek, a także prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających dr Dorota Andraka. W uroczystej mszy św. uczestniczyli także: rodzina ks. prałata Piotra Żendziana, wicekonsul Stanisław Starnawski, Daniel Kurzyna – szef gabinetu radnego Roberta Holdena, Małgorzata Leniartek – menedżerka oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej znajdującego się na Maspeth, członkowie nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z prezesem Mieczysławem Pająkiem na czele, Rada Dyrektorów Children’s Smile Foundation wraz z prezesem Mariuszem Śniarowskim, a także członkowie Komitetu ds. Upamiętnienia ks. Prałata Piotra Żendziana.

Tłumy wiernych uczestniczyły w uroczystości upamiętnienia ks. prałata Piotra Żendziana. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

Po zakończeniu mszy św. w kościele św. Krzyża został zaprezentowany bardzo wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów II klas pod kierownictwem ich nauczycielek: Ewy Gindorowicz i Katarzyny Ziółkowskiej. Dzieci zaśpiewały kilka piosenek, m.in.: „Peace is Flowing Like a River”, „Król królów, pan panów”, „Nie ma takiego jak on” oraz „Gdy Boży Duch wypełnia mnie”. Poza tym piosenkę Franka Sinatry „My Way” zaśpiewały starsze uczennice: Julia Milewska, Gabriela Polak i Isabella Świerzawska, a Ania Kurowska, Natalia Sitarz i Kenneth Bobula wyrecytowały „Wiersz o ks. Piotrze” napisany przez Katarzynę Ziółkowską. Podczas programu słowno-muzycznego na kościelnych monitorach prezentowane były archiwalne zdjęcia przedstawiające ks. prałata Piotra Żendziana, co sprawiało wrażenie jego obecności w świątyni. Wśród publiczności można było zobaczyć łzy wzruszenia bowiem całość była nie tylko świetnie przygotowana i przedstawiona, ale również podniosła i chwytająca za serce.Pamiątkowa tablica i nazwa ulicy

Okolicznościową mszę św. celebrował bp Nicholas DiMarzio (trzeci z prawej), a towarzyszyli mu (od lewej): ks. Janusz Dymek, ks. Władysław Kubrak, ks. Andrzej Salwowski, bp Witold Mroziewski i ks. Dariusz Blicharz. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

Po mszy św. wszyscy zgromadzili się przy grocie Matki Bożej z Lourdes znajdującej się na terenie parafii św. Krzyża. Tam tablicę poświęcili wspólnie bp Mrozewski i bp DiMarzio, natomiast jej odsłonięcia dokonała siostra ks. prałata Piotra Żendziana – Barbara Albanese.

W związku z tym, że uroczystość wpisała się w obchody Miesiąca Dziedzictwa Polskiego w USA zaśpiewano hymny – polski i amerykański. Wykonała je Julia Baran, tegoroczna Miss Polonii z Ridgewood. Towarzyszyli jej liczne zebrani uczestnicy uroczystości. Do gości zwrócił się następnie Wojciech Maślanka, dyrektor wykonawczy Children’s Smile Foundation i zarazem przewodniczący Komitetu ds. Upamiętnienia Ks. Prałata Piotra Żendziana. Podziękował osobom zaangażowanym w tę akcję za prawie osiem miesięcy bardzo aktywnej, społecznej pracy.

Goście honorowi oraz poczty sztandarowe Polskich Szkół Dokształcających obecne na okolicznościowej mszy św. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

Przemówienie wygłosił również obecny na ceremonii odsłonięcia tablicy radny Robert Holden, który na ręce przewodniczącego komitetu Wojciecha Maślanki wręczył okolicznościową proklamację wydaną przez Radę Miasta Nowy Jork i zawierającą uzasadnienie jej decyzji o zmianie tej nazwy na upamiętniającą polskiego kapłana. Dokument ten zawiera informacje na temat zasług ks. prałata Piotra Żendziana, jakie wniósł nie tylko do polskich parafii, w których sprawował posługę duszpasterską, ale także do dzielnicy Maspeth, w której się wychował, całej diecezji brooklyńskiej i dla wszystkich imigrantów.

Przy grocie głos zabrał także wicekonsul Stanisław Starnawski. W imieniu konsula generalnego Adriana Kubickiego przekazał podziękowania Komitetowi ds. Upamiętnienia Ks. Prałata Piotra Żendziana oraz wszystkim osobom zaangażowanym w tę akcję. Zwrócił również uwagę, że zasługi polskiego kapłana wychodzą daleko poza parafie, których był proboszczem. – Niech pamięć o ks. prałacie Piotrze Żendzianie pozostanie głęboko w naszych sercach – zaznaczył wicekonsul.

Poczty sztandarowe Polskich Szkół Dokształcających dodały uroczystości patriotycznego charakteru. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

Podczas części oficjalnej zaprezentowano także Radę Dyrektorów Children’s Smile Foundation, a jej nowy kapelan ks. Grzegorz Markulak udzielił błogosławieństwa uczestnikom uroczystości. Z kolei Mariusz Śniarowski, prezes fundacji, podziękował wszystkim za przyczynienie się do upamiętnienia ks. prałata Piotra Żendziana oraz za udział w ceremonii. Słowa wdzięczności skierował także do obu biskupów sprawujących mszę św., do radnego Roberta Holdena, a do także rodziny ks. prałata.

Uczniowie Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II z Maspeth zaprezentowali w kościele bardzo wzruszający program słowno-muzyczny. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

Zaprezentowano także Komitet ds. Upamiętnienia ks. Prałata Piotra Żendziana w składzie: Marta Baran, Dariusz Knapik, ks. kanonik Ryszard Koper, Daniel Kurzyna, Wojciech Oktawiec, Mieczysław Pająk, Waldemar Rakowicz, Krzysztof Rostek, ks. kanonik Andrzej Salwowski, Katarzyna Ziółkowska, która prowadziła część oficjalną, a także Wojciech Maślanka sprawujący funkcję przewodniczącego.

Podczas Balu Charytatywnego zaprezentowano Radę Dyrektorów Children’s Smile Foundation oraz Komitet ds. Upamiętnienia Ks. Prałata Piotra Żendziana. Od lewej: Krzysztof Rostek, Joanna Mróż-Rakowicz, Agata Leszczyńska, Romana Narożnik, Wojciech Maślanka, Katarzyna Ziółkowska, Marta Baran, Wojciech Oktawiec, Waldemar Rakowicz i Mieczysław Pająk. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Waldemar Rakowicz, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II z Maspeth wraz z jej uczennicami złożył pod tablicą kosz z biało-czerwonymi kwiatami. Wiązankę złożyła również prezes CPSD dr Dorota Andraka wraz z menedżerką oddziału PSFCU na Maspeth Małgorzatą Leniartek. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli na róg 56th Road i 61st Street, gdzie odsłonięto tablicę z nową nazwą ulicy honorującą polskiego kapłana – „Monsignor Peter Zendzian Way”. Dokonali tego: radny Robert Holden, bp Nicholas DiMarzio, bp Witold Mroziewski, rodzina ks. prałata Piotra Żendziana oraz członkowie komitetu ds. jego upamiętniania. Później wszyscy zaproszeni zostali do auli na poczęstunek przygotowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II. Tam długo wspominano nieodżałowanego kapłana.

Uczestnikom balu dopisywały wyśmienite humory. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

Fundusz upamiętniający prałata

Children’s Smile Foundation stworzyła również Fundusz im. Ks. Prałata Piotra Żendziana. Stanowi on źródło finansowania pomocy dla polonijnych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic, w których posługę kapłańską pełnił kapelan fundacji. W celu zasilenia tego funduszu został zorganizowany Bal Charytatywny, który odbył się w sobotę, 15 października w Audytorium Akademii św. Macieja na Ridgewood. Podczas balu, w którym wzięło udział ponad 150 osób, wśród gości pojawili się przedstawiciele różnych polonijnych organizacji, księża, dyrektorzy szkół i wierni z parafii, w których swoją posługę sprawował kiedyś ks. prałat Piotr Żendzian, a także przedstawiciele Rady Dyrektorów Children’s Smile Foundation i Komitetu ds. Upamiętnienia ks. Prałata Piotra Żendziana. Polskie władze reprezentował konsul Wawrzyn Warkocki, który w imieniu konsula generalnego Adriana Kubickiego przekazał słowa podziękowania za upamiętnienie zasłużonego, polskiego kapłana. Prowadząca imprezę Katarzyna Ziółkowska odczytała list przesłany przez ambasadora RP przy ONZ Krzysztofa Szczerskiego. Przemówienie wygłosiła też Renata Jujka, wiceprezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających, której ks. prałat Piotr Żendzian również był kapelanem.

Uczestnicy balu chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia na specjalnie do tego celu przygotowanej ściance. Fot. Archiwum Children’s Smile Foundation

Podczas balu rozprowadzano także pamiątkowe cegiełki, z których dochód zasilił fundusz upamiętniający byłego kapelana. Cegiełki te można cały czas nabywać w siedzibie Fundacji Uśmiech Dziecka mieszczącej się na Maspeth (6043 Maspeth Avenue, NY 11378) lub pod numerem telefonu: (718) 894 6443. Fundusz można również wesprzeć wysyłając na adres fundacji czek wypisany na Children’s Smile Foundation z dopiskiem (w memo): „Msgr. Perter Zendzian” lub „Prałat Piotr Żendzian”.

Informacja prasowa Children’s Smile Foundation
opr. WEM

spot_img

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -