środa, 22 marca, 2023
Strona głównaWiadomościPolskaKilkanaście samorządów podpisało Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Kilkanaście samorządów podpisało Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym podpisało w poniedziałek kilkanaście polskich samorządów, w tym władze Poznania, Sopotu i Lublina. Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się podczas trwającego w Poznaniu spotkania Local Trends.

Uczestnicy podczas otwarcia Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, 11 października. Fot. Jakub Kaczmarczyk/PAP

W poniedziałkowej uroczystości wziął udział m.in. Sekretarz Generalny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) Frederic Vallier. Zawracając się do sygnatariuszy Karty podkreślił, że „Karta jest żywym dokumentem, z prężnie działającą rodziną już prawie 2 tys. sygnatariuszy w całej Europie”.

„Zaangażowanie, które dziś państwo podejmujecie wykracza daleko poza początkowe polityczne zobowiązanie do podpisania. Ta Karta jest narzędziem dla państwa miast, które mogą przyśpieszyć postęp na drodze do bardziej egalitarnego i przyjaznego, otwartego społeczeństwa” – mówił.

Dokument podpisali w poniedziałek w Poznaniu przedstawiciele kilkunastu samorządów, w tym władze Poznania, Sopotu, Lublina, Ostrowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy i Krosna.

Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, podkreślił w poniedziałek, że „chociaż w ostatnim okresie nastąpił ogromny postęp w dziedzinie eliminacji jakichkolwiek dyskryminacji, a UE jest tutaj światowym liderem, to nadal zbyt często spotykamy się z przypadkami, gdzie ta dyskryminacja ma miejsce”.

„Zderzamy się ze stereotypami. Jedna trzecia kobiet w Europie jest ofiarą przemocy fizycznej. Kobiety nadal zarabiają średnio o 16 proc. mniej w UE niż mężczyźni, mają utrudniony dostęp do rynku pracy, w tym do stanowisk kierowniczych wyższego szczebla. Wreszcie – są niedoreprezentowane w polityce. Komisja Europejska oczywiście podejmuje działania, które mają temu przeciwdziałać, ale też świeci przykładem – w obecnym, 27–osobowym składzie kolegium komisarzy mamy 13 kobiet, w tym przewodniczącą Komisji Europejskiej” – podkreślił.

Swoje słowa do uczestników uroczystości skierowała także – za pośrednictwem nagrania wideo – Europejska Komisarz ds. Równości Helena Dalli.

„Jesteście liderami w działaniach na rzecz równości w Polsce poprzez lokalne zaangażowanie. Wykazujecie przywiązanie do naszych wspólnych europejskich wartości; równości, różnorodności, integracji. Podpisując Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym wypracowaną przez Radę Gmin i Regionów Europy, podejmujecie konkretne kroki w kierunku zwalczania nierówności poprzez działania lokalne; stawiacie opór wykluczeniom i dyskryminacji, stawiacie równe prawa i szanse wszystkim dziewczętom i chłopcom, kobietom i mężczyznom w całej ich różnorodności, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach i kontekstach” – powiedziała.

Dodała, że „cele Karty idą w parze i uzupełniają prace, które wykonujemy w Komisji Europejskiej. Europejska strategia na rzecz równości płci oraz Strategia na rzecz równości LGBTQ określa nasze działania na lata 2020–2025”. Dalli zaznaczyła również, że „tylko pracując razem i na wszystkich szczeblach osiągniemy +Unię Równości+”.

Wiceprezydentka Sopotu, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich Magdalena Czarzyńska–Jachim zaznaczyła, że „w naszych wspólnotach lokalnych chyba najlepiej widzimy potrzeby, ale też deficyty, jeśli chodzi o prawa człowieka, bo to my codziennie pracujemy, żeby nasze miasta, mniejsze czy większe, były bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością, czy ze szczególnymi potrzebami”.

„To my budujemy żłobki i przedszkola, żeby kobiety miały realny wybór, a nie tylko wybór fikcyjny. To my finansujemy lekcje tolerancji w samorządowych szkołach, to my wspieramy organizacje pozarządowe, które realizują np. programy antydyskryminacyjne. Jesteśmy na bardzo różnych etapach, ale chyba wszyscy wiemy, jak kwestia praw człowieka jest ważna dla naszych mieszkańców” – mówiła.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn adresowana jest do samorządów lokalnych i regionalnych w Europie. Podpisanie Karty jest formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań.

Karta została opracowana w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy w latach 2005–2006 razem z partnerami z wielu europejskich państw.

Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym opiera się na sześciu zasadach, w tym m.in. na uznaniu, że równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo, że zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa, oraz że eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.

Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się podczas trwającego od poniedziałku w Poznaniu spotkania Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego. Local Trends to projekt zainicjowany przez prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka i prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego, we współpracy z partnerami strategicznymi – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich.

W ramach dwudniowego wydarzenia odbywają się m.in. debaty na temat kluczowych wyzwań dla samorządów na najbliższe lata. Celem projektu – jak wskazują organizatorzy – jest także wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno–gospodarczym kraju.

Anna Jowsa/PAP

spot_img

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -