piątek, 24 września, 2021
Strona głównaDziałyRaporty SpecjalneCzy 100 mln zł trafi w tym roku do Polonii?

Czy 100 mln zł trafi w tym roku do Polonii?

Co roku Polonia i Polacy za granicą mogą liczyć na finansowe wsparcie przedsięwzięć z zakresu edukacji, kultury i promocji Polski, ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania. Wspierane są media polonijne i infrastruktura polonijna, część środków przeznaczana jest też na pomoc charytatywną i socjalną. W ciągu ostatnich lat funduszami na te cele dysponował Senat RP.

Znaczna część funduszy polonijnych była przeznaczana co roku na projekty edukacyjne skierowane do polonijnych dzieci oraz na wsparcie inicjatyw promujących polską kulturę za granicą. Fot. Archiwum WEM

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionych zadań w 2019 r. wyniosła ponad 100 mln złotych, na projekty polonijne, które miały zostać zrealizowane w tym roku, budżet Senatu wynosił prawie 111 milionów zł. Jednak na początku maja Biuro Polonijne Kancelarii Senatu poinformowało, że w związku z decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie dysponentów środków budżetowych przeznaczonych na pomoc Polonii i Polakom za granicą szef Kancelarii Senatu unieważnił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku. Co to oznacza w praktyce dla polonijnych organizacji i kto obecnie dysponuje tymi środkami?

Środki finansowe przeznaczone na wsparcie Polonii i Polaków za granicą zostały przeniesione na mocy ustawy budżetowej, podpisanej przez Prezydenta RP 30 marca 2020 roku, z Senatu RP do budżetów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (59.2 mln zł), Ministerstwa Spraw Zagranicznych (29 mln zł), Ministerstwa Edukacji Narodowej (7 mln zł), Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (5 mln zł) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (5 mln zł) – w odpowiedzi na pytania „Białego Orła” wyjaśnia minister Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą. – Kwoty te z pewnością ulegną zmianie, biorąc pod uwagę dotykającą cały świat pandemię COVID-19. Podpisanie budżetu poskutkowało unieważnieniem naboru ofert przez szefa Kancelarii Senatu w dniu 21 kwietnia br. – dodaje.

Czy unieważnienie naboru ofert oznacza, że wszystkie organizacje, które złożyły wnioski jesienią, muszą je składać od nowa? – Jeśli chodzi o środki będące w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą już 2 kwietnia, tj. trzy dni po podpisaniu ustawy budżetowej przez pana prezydenta, nawiązał kontakt z organizacjami, które złożyły wnioski do Senatu. Wyjaśnione zostały zasady składania wniosków na 2020 rok. Organizacje złożyły wnioski jeszcze raz – tym razem adresując je do właściwych urzędów – twierdzi min. Dziedziczak, zapewniając, że ze względu na szczególną sytuację związaną z pandemią COVID-19, ale także wynikającą z późnego podpisania przez prezydenta ustawy budżetowej i zmiany dysponenta środków dotacyjnych, decyzją pana premiera środki zostaną rozdysponowane jak najszybciej. – Jest to związane także z potrzebą pilnego wsparcia dla inicjatyw polonijnych odbywających się przecież od początku roku. Wsparcie dla najważniejszych działań polonijnych jest zatem niezagrożone – podkreśla.

Z przekazanych nam przez pana ministra informacji wynika, że organizacje wciąż się zgłaszają i wciąż mają możliwość składania ofert (do wyczerpania środków). Ofertę może złożyć każda organizacja pozarządowa działająca na rzecz Polonii i Polaków za granicą, mająca swoją siedzibę w Polsce. Kryteria są zgodne z tymi określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzn. odwołują się przede wszystkim do oceny: możliwości oferenta, przedstawionego kosztorysu, proponowanej jakości wykonania zadania, kwalifikacji osób, które będą je realizować, oraz proponowanego wkładu własnego.

A gdzie można znaleźć szczegółowe wytyczne dotyczące terminów i sposobów aplikowania o środki? – Ze względu na przejściowość procedury w 2020 roku, szczegółowe informacje na temat ścieżki otrzymania wsparcia w tym roku są możliwe do uzyskania mailowo. Konkurs na działania w roku 2021 zostanie rozpisany jesienią i wtedy dostępna będzie także strona internetowa zawierająca wszystkie niezbędne informacje – odpowiada minister Dziedziczak.

Pozostaje mieć nadzieję, że mimo zmiany dysponenta funduszy polonijnych w kolejnych latach środki te nie zostaną zmniejszone oraz że rozsiani po całym świecie Polacy, którzy poprzez swe przywiązanie do narodowego dziedzictwa i zaangażowanie w promowaniu polskiej kultury i historii w najdalszych zakątkach świata od lat pełnią rolę najlepszego ambasadora Polski, nadal będą mogli liczyć na wsparcie z ojczyzny.

Joanna Szybiak

spot_img

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -