piątek, 24 września, 2021

Szansa na stypendia

PRCUA rozda stypendia naukowe na rok akademicki 2021-2022.

W sumie w ramach programów stypendialnych PRCUA rozda 45,000 dolarów. Termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2021 r. Fot. Archiwum WEM

Warunki ekonomiczne w USA i na świecie oraz wzrastająca konkurencja na rynku pracy czynią zdobycie dyplomu ukończenia wyższej uczelni warunkiem niezbędnym do znalezienia zatrudnienia. Jednocześnie koszty edukacji stanowią dla studentów i ich rodzin poważną barierę, a ponoszenie ich to trudne wyzwanie. Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce, wychodząc na przeciw potrzebom finansowym polsko-amerykańskiej społeczności, oferuje stypendia naukowe dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

W sezonie stypendialnym 2021-2022 dostępne są dwa rodzaje stypendiów: PRCUA Education Scholarship dla wszystkich chętnych aplikantów oraz PRCUA Fraternal Scholarship dla członków PRCUA. Studenci mogą ubiegać się o stypendia każdego roku nauki, ale maksymalnie mogą je otrzymać trzy razy w życiu. Na każde z oferowanych przez PRCUA stypendiów można składać po jednej aplikacji. Termin składania podań upływa 1 czerwca 2021r.

W ramach programu PRCUA Education Scholarship w sezonie stypendialnym 2021-2022 przyznane zostaną stypendia w wysokości 20 tysięcy dolarów w kwotach $500-$2.000. Stypendia te dostępne są dla wszystkich chętnych, także osób niebędących członkami PRCUA, spełniających wymagane kryteria:

1. Wnioskodawcy muszą pomyślnie ukończyć pierwszy rok studiów przed upływem terminu składania wniosku o stypendium. Do aplikacji o stypendium musi być dołączony oficjalny odpis ocen lub inny równorzędny dokument z uczelni, do której student uczęszcza, wysłany przez uczelnię bezpośrednio do PRCUA pocztą lub elektronicznie w terminie do 1 czerwca 2021r.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy to studenci drugiego, trzeciego lub czwartego roku studiów licencjackich, magisterskich lub zawodowych, uczęszczający na studia w pełnym wymiarze godzin. Pełen wymiar godzin jest określony wytycznymi ustanowionymi przed federalny program pomocy finansowej: minimum 12 godzin kredytowych dla studentów studiów dziennych lub 8 godzin kredytowych dla studentów studiów wieczorowych. O stypendia mogą się ubiegać także studenci studiujący w niepełnym wymiarze godzin na studiach magisterskich i doktoranckich.

3. Wnioskodawcy muszą mieć skumulowaną średnią ocen (GPA) 3,0 lub wyższą w skali 4,0 lub 4,0 lub wyższą w skali 5,0.

4. Wszyscy wnioskodawcy muszą być obywatelami lub stałymi rezydentami Stanów Zjednoczonych.

W ramach programu PRCUA Fraternal Scholarship w sezonie stypendialnym 2021-2022 przyznane zostaną stypendia w wysokości 25 tysięcy dolarów w kwotach $500-$2.000. Prawo do ubiegania się o stypendia w ramach programu PRCUA Fraternal Scholarship mają wyłącznie członkowie PRCUA. Wnioskodawca musi spełnić wszystkie wyżej wymienione warunki plus dodatkowo być członkiem PRCUA przez co najmniej pięć lat, posiadać ubezpieczenie na życie w wysokości minimum 5.000 USD oraz opłacać terminowo wszystkie składki.

Jeśli w chwili składania wniosku członek nie spełnia minimalnego, pięcioletniego, okresu członkostwa może również spełnić jedną z dwóch poniższych opcji: 3 lata członkostwa i ubezpieczenie na życie w wysokości 25.000 USD lub cztery lata członkostwa i ubezpieczenie w wysokości 15.000 USD. Wnioskodawcy muszą utrzymać swoje polisy w mocy i opłacać terminowo wszystkie składki przez co najmniej pięć lat po otrzymaniu ostatniej wypłaty stypendium.

W obu programach stypendialnych stypendia zostaną przyznane studentom, którzy otrzymają najwyższą punktację za napisany esej w języku angielskim na podane tematy. Prace ocenianie będą przez zespół trzech niezależnych jurorów.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanej przez PRCUA pomocy finansowej na studia. Stypendia naukowe to jedna z wielu korzyści członkowskich oferowanych przez Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce.

Więcej informacji i aplikacja dostępne na www.prcua.org/scholarships.

spot_img

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -