niedziela, 29 stycznia, 2023
Strona głównaWiadomościPolskaApel sędziów TK w stanie spoczynku do premiera

Apel sędziów TK w stanie spoczynku do premiera

O wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego ws. wyższości prawa unijnego nad krajowym zaapelowało do premiera Mateusza Morawieckiego 25 sędziów TK w stanie spoczynku. Ich zdaniem uwzględnienie tego wniosku będzie zakwestionowaniem obowiązywania podstawowych przepisów prawa unijnego w Polsce.

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego. Fot. Rafał Guz/PAP

Chodzi o obszerny wniosek złożony do TK przez szefa rządu po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z początku marca odnoszącego się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Premier zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o UE – zarzuty sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich. Trybunał rozpoczął rozpatrywanie tej sprawy w ubiegły wtorek.

W oświadczeniu opublikowanym na Twitterze, pod którym podpisało się 25 sędziów TK w stanie spoczynku wskazano, że „od kilkunastu lat Trybunał Konstytucyjny, zarówno przed, jak i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wypowiadał się jednoznacznie i konsekwentnie o nadrzędnym miejscu Konstytucji RP w systemie obowiązujących w naszym państwie źródeł prawa”. „Stanowisko to łączyło się przy tym ze sformułowaniem zasady przychylności RP dla integracji europejskiej. Potwierdzona i skonkretyzowana została konstytucyjna norma, stosownie do której Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego” – podkreślono w oświadczeniu.

Sędziowie przypomnieli, że 3 sierpnia TK ma powrócić do rozpatrywania wniosku premiera. „Sędziowie TK w stanie spoczynku z głębokim niepokojem oceniają, że wydanie wyroku uwzględniającego wniosek w sprawie K 3/21 będzie równoznaczne z zakwestionowaniem mocy obowiązującej podstawowych przepisów prawa unijnego w Polsce. Wyrok ma być przy tym wydany na wniosek Prezesa Rady Ministrów, członka Rady Europejskiej, organu konstytucyjnego kierującego rządem, upoważnionego z mocy Konstytucji do prowadzenia polityki wewnętrznej i zagranicznej RP” – brzmi oświadczenie.

Sygnatariusze pisma stwierdzili, że nadrzędna rola polskiej konstytucji nie zostaje w żadnej mierze naruszona, jeśli instytucje unijne żądają poszanowania niezależności sądów i niezawisłości sędziów. „Żądania te nie wykraczają poza to, co zostało im przyznane w traktatach unijnych, ratyfikowanych przez RP i których zgodność z Konstytucją została potwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny. Kompetencje instytucji unijnych nie dotyczą bowiem ustroju sądownictwa, lecz cech, jakie muszą mieć sędziowie krajowi, aby móc orzekać w sprawach europejskich. Poszanowania zaś niezależności sądów i niezawisłości sędziów wymaga także polska Konstytucja” – czytamy w piśmie.

„Sędziowie TK w stanie spoczynku apelują zatem do Prezesa RM o wycofanie wniosku, co jest możliwe do czasu rozpoczęcia rozprawy” – oświadczono.

Zdaniem autorów pisma coraz częściej wypowiadane są obawy, że nasze państwo znalazło się w krytycznym punkcie najnowszej historii i że m.in. od Trybunału Konstytucyjnego zależy, czy obrana w 1989 r. roku droga rozwoju opartego na zasadzie demokratycznego państwa prawa i integracji z Europą Zachodnią nie zostanie przerwana. „Zabranie przez nas głosu wynika z wierności konstytucyjnej przysiędze, jaką składaliśmy przy powołaniu do stanu sędziowskiego i z przekonania, że polska racja stanu wymaga, abyśmy obecnie nie milczeli” – wskazano.

Pod oświadczeniem podpisali się byli sędziowie TK w stanie spoczynku: Stanisław Biernat, Teresa Dębowska–Romanowska, Kazimierz Działocha, Lech Garlicki, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Ferdynand Rymarz, Andrzej Rzepliński, Jerzy Stępień, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll i Marek Zubik.

W sprawie prawa unijnego TK wypowiedział się w ubiegłym tygodniu. Trybunał orzekł wtedy, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z Konstytucją RP. Z kolei Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w czwartek, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Dzień wcześniej TSUE zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która rozpoczęła działalność na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r.

We wtorek KE zagroziła Polsce sankcjami finansowymi za ewentualne niewykonanie decyzji i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja zwróciła się do Polski o potwierdzenie do 16 sierpnia, że zastosuje się ona do nich. AW przypadku niespełnienia tej prośby Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie kary na Polskę” – ostrzegła KE.

Mateusz Mikowski/PAP

spot_img

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -