niedziela, 26 września, 2021
Strona głównaWiadomościPolskaKuratorzy MEiN zatwierdzili ponad 29 tys. wyjazdów i półkolonii

Kuratorzy MEiN zatwierdzili ponad 29 tys. wyjazdów i półkolonii

Kuratorzy zatwierdzili dotąd ponad 29 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów. Łącznie skorzysta z nich ponad 1,1 mln uczniów – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Fot. Wojciech Pacewicz/PAP

Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku https://wypoczynek.men.gov.pl/. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

Z danych z bazy wypoczynku – stan z 6 sierpnia – wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili w te wakacje 29 060 zgłoszeń.

Liczba uczestników wypoczynków organizowanego w kraju wynosi: 744 633 osób (zgłoszeń 16 219). Liczba dzieci wypoczywających na w półkoloniach to 373 403 (zgłoszeń 12 260), za granicą – 23 229 (zgłoszeń 586). Łącznie w wypoczynku będzie uczestniczyło 1 141 265 dzieci i młodzieży.

Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to najwięcej kuratorom zgłoszono wypoczynków w Bułgarii – 163, w Chorwacji – 83, we Włoszech – 61, w Hiszpanii – 61, w Grecji – 54, na Malcie – 42, w Czechach – 16, w Niemczech – 15, w Czarnogórze – 12, we Francji – 12, na Węgrzech – 7, w Turcji – jeden.

Liczba zgłaszanych wypoczynków zmienia się od początku wakacji, wciąż zgłaszane są nowe wypoczynki.

W dniu rozpoczęcia wakacji, 25 czerwca, w bazie wypoczynku zatwierdzone były 12 654 zgłoszenia wypoczynku.

Wówczas MEiN podawało, że w wypoczynku w formie zorganizowanej będzie uczestniczyło łącznie 521 997 dzieci i młodzieży (krajowy – 335 220, półkolonie – 177 983, zagraniczny – 8794).

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, o warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze i o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole mogą przeprowadzić straż pożarna i sanepid zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i w czasie jego trwania.

Szczegółowych informacji na temat organizacji wypoczynku udziela kuratorium oświaty, które również sprawuje nadzór nad jego organizacją i do którego organizator ma obowiązek zgłosić wypoczynek

W przypadku występowania nieprawidłowości już na etapie przygotowywania wypoczynku rodzic powinien zwrócić się do organizatora i domagać się ich likwidacji, powołując się na przepisy rozporządzenia. Może również zasięgnąć opinii lub porady kuratora oświaty, a nawet zgłosić konkretne zastrzeżenia. Kurator oświaty, weryfikując zgłoszenie wypoczynku przez organizatora, sprawdza jego poprawność, w tym może zwrócić szczególną uwagę na informacje przekazane przez rodzica. Ponadto każdy rodzic lub zainteresowana osoba może sprawdzić, czy wypoczynek, w którym uczestniczy jego dziecko, został zgłoszony w publicznej bazie wypoczynku, co stanowi gwarancję właściwego zorganizowania wypoczynku.

Również w czasie realizacji wypoczynku każdą ewentualną nieprawidłowość należy zgłaszać do kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku lub odpowiednio do służb sanitarno-epidemiologicznych, Straży Pożarnej i do innych służb porządkowych.

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – ze względu na pandemię COVID-19, obozy, kolonie czy półkolonie odbywają się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych.

Organizator wypoczynku powinien stosować się do zaleceń określonych w „Wytycznych GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r”.

Zgodnie z wytycznymi uczestnicy wypoczynku powinni w dniu wyjazdu być zdrowi, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Ponadto, nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 lat i grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 lat). Dopuszcza się inną liczebność w przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny czy świetlicy.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w razie wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).

Uczestnicy wypoczynku mają być przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu i z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzice muszą też zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

W wytycznych znalazły się też zapisy o organizacji warunków zakwaterowania, transportu i wyżywienia.

Wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku w kraju do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form wypoczynku. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania, odpowiednio na koloniach, półkoloniach, obozach, warsztatach, szkoleniach, zlotach, plenerach, rajdach, oazach (uwzględniających zajęcia: surfingu, wspinaczki, nurkowania, survivalu, jazdy konnej, żeglarstwa, warsztatów językowych, teatralnych, tanecznych, fotografii, muzyki czy plenery malarskie).

MEiN przypomina też, że wyjeżdżając za granicę, należy stosować się do wymagań i obostrzeń określonych w poszczególnych krajach. Szczegółowych informacji o przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach mogą udzielić Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Można to także sprawdzić na stronach ambasad poszczególnych krajów.

Danuta Starzyńska-Rosiecka/PAP

spot_img

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -