sobota, 31 lipca, 2021
Strona głównaPoloniaConnecticutHistoryczny moment dla stanu Connecticut

Historyczny moment dla stanu Connecticut

Ceremonia szarfowania Darka Barcikowskiego jako Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego.

Fakt, iż w tym roku to kontyngent z Connecticut będzie maszerował na czele Parady Pułaskiego, to w dużej mierze efekt niestrudzonej pracy i starań Komitetu Parady Pułaskiego w Stamford na czele z jego przewodniczącą Haliną Szeligowski (na zdj. w środku). Fot. Magdalena Kalkowska

– W tym roku tworzymy historię, bowiem Darek Barcikowski jest pierwszym konsulem honorowym Rzeczypospolitej Polskiej, który stanie na czele Parady Pułaskiego. Zatem można powiedzieć, że nie tylko Polonia, ale i Polska ma swój udział w tegorocznej paradzie – powiedział konsul generalny Maciej Golubiewski podczas uroczystego szarfowania Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego 2019. Ceremonia odbyła się 31 stycznia w De Lamar Mansion – pałacu, w którym mieści się siedziba Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Okolicznościowe przemowy

Konsul generalny Maciej Golubiewski, który jako gospodarz miejsca, otworzył uroczystość przekazania szarfy marszałkowskiej Darkowi Barcikowskiemu, podczas swojej przemowy złożył również gratulacje i podziękowania Thomasowi Duchowi – ubiegłorocznemu Wielkiemu Marszałkowi Parady Pułaskiego – za świetnie zorganizowaną manifestację polskości na Piątej Alei, która odbyła się 7 października ub. r. Poza tym komplementował Darka Barcikowskiego jako świetnego i bardzo operatywnego konsula honorowego, który jednocześnie jest wydawcą i współzałożycielem gazety „Biały Orzeł”. Gratulacje przekazał mu również Richard Zawisny, prezydent Komitetu Głównego Parady Pułaskiego. Przybliżył on także ideę październikowej manifestacji polskości na Piątej Alei oraz postać jej patrona – Kazimierza Pułaskiego. Poinformował również o przewodnim haśle towarzyszącemu tegorocznej paradzie, które związane jest z 100. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dlatego też w tym roku szczególnie honorowany będzie Ignacy Jan Paderewski – mąż stanu, pianista, kompozytor i jeden z ojców chrzestnych tychże relacji dyplomatycznych oraz polskiej niepodległości.

Kolejnym mówcą był Thomas Duch, Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2018. W swoim wystąpieniu wyraził wdzięczność za możliwość piastowania tak ważnej funkcji, jaką mu powierzono, a także słowa podziękowania za liczny udział w paradzie. – Pełnienie obowiązków Wielkiego Marszałka w 2018 roku było dla mnie największym doświadczeniem życiowym – podkreślił Thomas Duch. Dodał, że wizyty, jakie składał podczas uroczystości marszałkowskich w poszczególnych dywizjach, sprawiły mu wiele radości. – Odwiedzanie polskich parafii, spotkania z biskupem, proboszczami, kapłanami, siostrami oraz wszystkimi kontyngentami była dla mnie najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem – dodał ubiegłoroczny Wielki Marszałek.

Thomas Duch złożył również gratulacje swojemu następcy, którego bardzo komplementował. – To młody człowiek, który już odnosi sukcesy jako wydawca, biznesmen i jest wybitną osobistością polonijnej społeczności – mówił o Darku Barcikowskim Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2018. – Dla mnie nie ma lepszej etnicznej parady, lepszej etnicznej uroczystości niż Parada Pułaskiego w Nowym Jorku – dodał na zakończenie.

Przekazanie szarfy

Po jego przemowie nastąpiło oficjalne przekazanie szarfy marszałkowskiej. Ceremonia ta odbyła się w obecności byłych Wielkich Marszałków uczestniczących w uroczystości. Szarfę z napisem „Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2019” przekazał Darkowi Barcikowskiemu jego poprzednik – Thomas Duch – przy chóralnym „Sto lat” odśpiewanym przez wszystkich uczestników imprezy. – To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę dziś stanąć przed wami jako tegoroczny Wielki Marszałek Parady Pułaskiego. Ma to dla mnie znaczenie tym większe, że jestem pierwszą osobą ze stanu Connecticut i z Nowej Anglii, którą spotkał taki zaszczyt – powiedział tuż po otrzymaniu szarfy marszałkowskiej Darek Barcikowski. – Ten zaszczyt i wyróżnienie, proszę państwa, należy do całej Polonii w Connecticut i należy też do was wszystkich. Parada Pułaskiego jest wyjątkowym wydarzeniem, wydarzeniem, które łączy pokolenia, które pozwala nam wszystkim podzielić się naszą kulturą i dziedzictwem ze światem. Jest dumą Polonii z całego wschodniego wybrzeża. Jestem przekonany, że pełniąc funkcję gospodarza tegorocznej parady was nie zawiedziemy – zapewniał tegoroczny Wielki Marszałek, dodając jednocześnie że zdaje sobie sprawę z tego, że jego poprzednicy – Thomas Duch i Sławomir Platta – poprzeczkę zawiesili bardzo wysoko. Wyraził także przekonanie, że z pomocą mieszkańców stanu, który reprezentuje, a który po raz pierwszy dostał szansę przewodzenia biało-czerwonej manifestacji polskości na Manhattanie uda mu się osiągnąć zamierzony cel. – Widząc na co dzień, z jakim entuzjazmem Polonia w Connecticut przeżywa tegoroczną paradę, jestem pewien, że będziecie z nas dumni na Piątej Alei 6 października – dodał Darek Barcikowski.

Wielki Marszałek 2019 w swoim wystąpieniu mówił także o tym, że Polonia jest „jest jedną z najbardziej zjednoczonych grup etnicznych” w Stanach Zjednoczonych czego dowodem jest m.in. odbywająca się od 82 lat Parada Pułaskiego. Jej tegoroczny przywódca w swoim przemówieniu nie zapomniał wspomnieć o wartościach patriotycznych, które są mu bardzo bliskie, oraz o osobach, które mu je przekazały. Dlatego też wszystkim zebranym na uroczystości przedstawił swoich rodziców – Joannę i Tadeusza Barcikowskich, którym jednocześnie podziękował za odpowiednie wychowanie. – Wielkim Marszałkiem Parady Pułaskiego będę przez cały rok, dopóki nie przekażę tej szarfy kolejnemu Marszałkowi – tu, w tym samym miejscu, dokładnie za 12 miesięcy. Ale dzięki moim rodzicom dumnym Polakiem będę do końca życia – podkreślił Darek Barcikowski, wyrażając na zakończenie nadzieję, że marzy o tym, żeby tegoroczna parada była wyjątkowa nie tylko dla mieszkańców stanu Connecticut, ale również dla wszystkich jej uczestników i obserwatorów.

Doceniona działalność

Po wystąpieniu Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego 2019 głos zabrał Lucjan Pawlak, były burmistrz New Britain, CT, pełniący obecnie funkcję miejskiego sekretarza ds. wyborców. W swoim przemówieniu podkreślał głównie znaczenie działalności Darka Barcikowskiego oraz wypowiadał się o nim w samych superlatywach. Wspominał jego deklaracje, gdy miał zostać konsulem honorowym, i zapewnił, że zrealizował wszystko, co obiecywał. Stwierdził również, że jest on w stanie osiągnąć wszystko, co tylko zechce, że jest motorem i akceleratorem oraz człowiekiem sukcesu. – Dzisiaj przekazujemy mu szarfę Wielkiego Marszałka. Mam nadzieję, że będę żył wystarczająco długo, żeby móc zwracać się do niego gubernatorze Barcikowski – stwierdził na zakończenie swojego wystąpienia Lucian Pawlak.

Po byłym burmistrzu New Britain głos zabrała Halina Szeligowski, przewodnicząca Komitetu Parady Pułaskiego ze Stamford, która w jej organizację zaangażowana jest od 1987 roku. Podczas przemówienia przekazała ona podziękowania dla Richarda Zawisnego, prezydenta Komitetu Głównego Parady Pułaskiego, za zmianę zapisów w statucie organizacji i umożliwienie objęcia funkcji Wielkiego Marszałka przez reprezentanta stanu Connecticut. Przypomniała także historię dotyczącą kontyngentu ze Stamford. – 82letnia historia Parady Pułaskiego w Nowym Jorku zawiera w sobie 50-letnią historię naszego w niej udziału – podkreślała Halina Szeligowski. Wspomniała również, że założycielkami i organizatorkami dywizji ze Stamford przez ponad 40 lat była Stanisława Kaplany i nieżyjące już Zofia Powajba i Helena Kryspin. Wychwalała także tegorocznego Wielkiego Marszałka. – Nasz wybór pana Dariusza Barcikowskiego, honorowego konsula RP w Connecticut, a także wydawcy i współzałożyciela gazety „Biały Orzeł”, jest dowodem uznania Polonii za ogromny, wieloletni wkład w kultywowanie polskich tradycji na ziemi amerykańskiej. Jego działalność dla środowiska polonijnego jest kierunkiem i wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń naszych rodaków w Ameryce – podkreślała Halina Szeligowski. Stwierdziła również, że jest przekonana, że będzie on godnie reprezentował Connecticut oraz nada paradzie dodatkowego znaczenia i przyczyni się do wzrostu jej popularności zarówno w Ameryce, jak i Polsce. Przewodnicząca Komitetu Parady Pułaskiego ze Stamford na zakończenie swojego wystąpienia zachęciła wszystkich do licznego udziału w paradzie.

Ceremonię szarfowania Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego prowadzili: Peter Eagler, wiceprezydent Komitetu Głównego Parady Pułaskiego, oraz jego sekretarz Bartek Szymański. Z kolei ks. Paweł Hrebenko, proboszcz parafii Najświętszego Imienia Jezus w Stamford, CT, na początku uroczystości odmówił specjalną modlitwę za ojczyznę napisaną przez ks. Piotra Skargę, a na zakończenie pobłogosławił zebranych oraz jedzenie, które później wszyscy uczestnicy imprezy mieli okazję spożyć podczas poczęstunku. Natomiast Karolina Wojteczko, młoda mezzosopranistka z New Haven, CT, na początku odśpiewała polski i amerykański hymn narodowy: „Mazurka Dąbrowskiego” oraz „The Star Spangled Banner”, a na zakończenie „Boże coś Polskę” i „God Bless America”.

Występy artystyczne

Ceremonii przekazania szarfy marszałkowskiej Darkowi Barcikowskiemu towarzyszyło kilka występów artystycznych. Swoje umiejętności zaprezentowały dwa zespoły folklorystyczne: Słowianie ze Stamford, CT oraz Polanie z Bridgeport, CT. Pierwszy działa od 2011 roku przy Polskiej Szkole im. Adama Mickiewicza w Stamford, a jego członkowie są w wieku od 3 do 60 lat. Z kolei drugi zespół został założony w 2006 roku w Bridgeport i obecnie liczy 65 członków występujących w 4 grupach wiekowych. Słowianie – zarówno dorosła jak i dziecięca grupa – zaprezentowali kilka tańców ludowych. Mali członkowie zespołu wykonali także piosenkę „Uwierz Polsko”. Natomiast jedna ze starszych członkiń tej grupy wyrecytowała wiersz napisany specjalnie na okoliczność szarfowania Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego. Opiewała również radość związaną z przywództwem parady, a także wysiłek pani Haliny Szeligowskiej, przewodniczącej Komitetu Parady Pułaskiego ze Stamford. Nie zapomniała o głównym bohaterze czwartkowego wieczoru, któremu poświęciła spory kawałek wiersza:

I jeszcze jeden powód radości, i zaraz powiem dlaczego,
bo mamy w stanie wiele Polonii, i pana Darka Barcikowskiego.
Wielki Marszałek, sercem bogaty, wiedzą, mądrością, znany, lubiany,
konsul społeczny, świetny przyjaciel, sprawom Polonii bardzo oddany.
Godny, by honor ten pielęgnować, bo wielu sprawom poświęca życie,
gotowy piękny tytuł piastować, podjąć zadanie to należycie.
Więc się cieszymy, gratulujemy i satysfakcji życzymy wiele,
byśmy radośnie znów się spotkali w październikową pierwszą niedzielę.

Z kolei zespół Polanie zaprezentował kilka pieśni oraz tańców ludowych. Jego członkowie zaśpiewali m.in. takie pieśni jak: „Świeci miesiąc, świeci” oraz „Dwa serduszka, cztery oczy”.

Na zakończenie z krótkim recitalem wystąpiła znana polska wokalistka, kompozytorka i pianistka Sylwia Grzeszczak. Artystka akompaniując sobie na fortepianie oraz w towarzystwie gitarzysty zaśpiewała swoje największe przeboje: „Małe rzeczy” i „Księżniczkę”. Poza tym podczas bankietu towarzyszącego ceremonii szarfowania Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego 2019 uczestników zabawiał zespół Andrzeja Mazura, Eugeniusza Kozłowskiego i Łukasza Tęczara Gypsy Dreams Accordion and Violin Duet z New Britain. Lokalne akcenty pojawiły się nie tylko w programie artystycznym, bowiem przyjęcie po oficjalnej uroczystości przygotowane zostało przez restaurację Belvedere z New Britain, a piekarnia Roly Poly dostarczyła wypieki na tzw. słodki stół.  

W uroczystości uczestniczyło ponad 200 osób. Darkowi Barcikowskiemu prócz rodziców towarzyszył brat Krzysztof z żoną Lori oraz córką Alaną i synem Kadenem.

WEM

spot_img

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -