wtorek, 27 lutego, 2024
Strona głównaPoloniaNowy Jork„Wspieramy młodą i zdolną Polonię”

„Wspieramy młodą i zdolną Polonię”

Rozmowa z Małgorzatą Gradzki, dyrektor Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) oraz przewodniczącą Komitetu Stypendialnego PSFCU.

Małgorzata Gradzki, dyrektor Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) oraz przewodnicząca Komitetu Stypendialnego PSFCU. Fot. Archiwum PSFCU

Jeśli luty, to znaczy że najwyższy czas, aby studenci szkół wyższych złożyli podania o stypendia z Programu Stypendialnego Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Czy są jakieś nowe elementy programu w tym roku?

Małgorzata Gradzki: Wymagania są takie same, jak w zeszłym roku: minimum rok członkostwa w PSFCU, średnia ocen (GPA) co najmniej 3.0 oraz studia na akredytowanej uczelni w roku akademickim 2018/19. Oprócz podania, trzeba dołączyć wymagane dokumenty oraz napisać dwa wypracowania w języku angielskim o objętości do trzystu słów. Są też dwie różnice w porównaniu z poprzednimi latami. Po raz pierwszy wszystkie podania oraz wymagane dokumenty mogą być składane tylko w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej: www.NaszaUnia.com. Taki sposób przyjmowanie podań ma za zadanie ułatwić proces aplikowania, dlatego nie będziemy przyjmowali podań faksem czy pocztą elektroniczną, nie będzie można ich też zostawić w oddziale. Druga nowość to fakt, że studenci pierwszego roku (undergraduate) w tym roku nie mogą brać udziału w programie. Chodziło o to, że uczący się na pierwszym roku są na uczelni dopiero kilka miesięcy, a więc ich średnia ocen musiałaby pochodzić ze szkoły średniej, co z kolei trudno porównywać ze średnimi ocen z późniejszych lat studiów, gdy od studentów wymaga się coraz więcej.

Kto może liczyć na otrzymanie stypendium Naszej Unii?

Program stypendialny Naszej Unii dla studentów wyższych uczelni ma nagradzać najzdolniejszych studentów będących członkami PSFCU i głównymi właścicielami kont w Naszej Unii. Stypendia w tym programie są przyznawane przez Komisję Stypendialną, składającą się z wykładowców wyższych uczelni, w oparciu o wyniki w nauce, osiągnięcia pozaszkolne i zaangażowanie w działalność organizacji polonijnych. Zachęcam osoby spełniające wymagania do wypełnienia aplikacji na stronie www.NaszaUnia.com. Czasu nie zostało już dużo: termin składania podań upływa 1 marca.

Program Stypendialny PSFCU ma już kilkunastoletnią tradycję oraz wyrobił sobie renomę wśród studentów o polskich korzeniach…

To chyba najważniejszy program Naszej Unii. W tym roku przyznamy stypendia już po raz dziewiętnasty. Od 2001 r. Nasza Unia przeznaczyła na Program Stypendialny już ponad 4.5 miliona dolarów, nagradzając prawie cztery tysiące młodych i zdolnych członków Naszej Unii. Pierwsi z laureatów naszego programu są często profesorami albo wysokiej klasy cenionymi fachowcami w swocih dziedzinach. Cieszy fakt, że możemy w ten sposób przyczyniać się do wspierania najzdolniejszych przedstawicieli społeczności polonijnej w Stanach Zjednoczonych. Dlatego w tym roku przeznaczymy na stypendia rekordową kwotę: 500 tysięcy dolarów.

Informacja o laureatach Programu Stypendialnego PSFCU 2018 wyświetlana na budynku Nasdaq na nowojorskim Times Square. Fot. Archiwum PSFCU

Stało się już tradycją, że jednym z elementów Programu Stypendialnego PSFCU jest wyjazd studyjny do Polski pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Czy w tym roku też będzie można się ubiegać o takie stypendium?

W tym roku już po raz trzeci wybierzemy dziesięcioro studentów, członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, którzy w czerwcu pojadą do Polski. Tam przez kilka dni będą spotykali się z elitami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi kraju. Będzie oczywiście spotkanie w Pałacu Prezydenckim z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą i Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą. Mamy nadzieję, że laureaci tego programu jeszcze bardziej wzmocnią więź z krajem przodków, stając się prawdziwymi ambasadorami Polski u siebie w domu, czyli w Stanach Zjednoczonych.

Kto może się ubiegać o udział w wyjeździe do Polski?

Podania mogą składać studenci, którzy są członkami Naszej Unii oraz obywatelami USA lub posiadaczami prawa stałego pobytu. Należy wypełnić aplikację oraz napisać wypracowanie w języku angielskim. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej www.NaszaUnia.com. Podobnie jak w przypadku programu dla studentów szkół wyższych, termin składania podań mija 1 marca.

Stypendia dla studentów szkół wyższych to tylko część Programu Stypendialnego PSFCU…

Co roku Program Stypendialny Naszej Unii składa się z kilku elementów. Rekrutację na program dla uczniów klas maturalnych zakończyliśmy w styczniu br. Na program stypendialny dla studentów szkół wyższych oraz pod patronatem Prezydenta RP można się zgłaszać do 1 marca br. W grudniu ub. r. przyznaliśmy też stypendium dla „Wschodzącej Gwiazdy Naszej Unii”, które jest przeznaczone dla młodych członków Naszej Unii, którzy wykazują się szczególnymi osiągnięciami na poziomie krajowym lub międzynarodowym. Laureatem został 20-letni gimnastyk Tymoteusz Kutyla. Student trzeciego roku University of Minnesota, członek kadry narodowej Polski w gimnastyce oraz członek Naszej Unii od dziecka (zaczynał z kontem dla nieletnich) otrzymał – jako trzeci student w historii programu – tytuł „Wschodzącej Gwiazdy Naszej Unii” oraz czek na pięć tysięcy dolarów. Mamy nadzieję, że Tymoteusz będzie odnosił dalsze sukcesy, a w przyszłym roku zobaczymy go w czasie występów na igrzyskach olimpijskich w Tokio jako reprezentanta Polski.


Szczegółowe informacje na temat Programu Stypendialnego PSFCU znajdują się na stronie internetowej Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej www.NaszaUnia.com (zakładka „O Unii”, folder „Programy Stypendialne”), gdzie należy dokonać zgłoszenia lub pobrać potrzebne formularze. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy wysłać e-mail na adres scholarships@psfcu.net lub skontaktować się z Działem Marketingu pod numerem 973-808-3240, wewn. 6133.

spot_img

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -