poniedziałek, 17 czerwca, 2024
Strona głównaDziałyPoradySkorzystaj z rządowych programów związanych z COVID-19

Skorzystaj z rządowych programów związanych z COVID-19

Większość z nas przestrzegała zasad – nosiliśmy maseczki, zachowywaliśmy dystans zarówno od obcych, jak i od tych, których kochamy, myliśmy ręce, zachowywaliśmy czujność i w wyniku tych działań powoli zmierzamy ku wyjściu z izolacji ostatnich 15 miesięcy. Ale życie jest nadal trudne dla wielu ludzi, zwłaszcza dla tych, którzy stracili członków rodziny podczas pandemii. Dodatkowe obciążenie finansowe związane z opłaceniem pogrzebu i dodatkowe koszty związane z odejściem członka rodziny mogą być druzgocące.

Fot. Archiwum WEM

Oto dwa programy, które mogą pomóc złagodzić stres – jeden jest sposobem, aby uzyskać pomoc w kosztach pogrzebu osób zmarłych wskutek pandemii, a drugi jest szerokopasmowym programem pomocy, który może pomóc w sfinansowaniu dostępu do internetu.

Pomoc w pokryciu kosztów pogrzebu

FEMA udziela pomocy finansowej, zwracając koszty pogrzebu związane z COVID-19, poniesione po 20 stycznia 2020 roku. Chociaż trudno jest wielu ludziom o tym mówić, koszty pogrzebu mogą wynieść nawet tysiące dolarów i w czasie, gdy serca są złamane odejściem bliskiej osoby i rodziny są w trudnej sytuacji, ostatnią rzeczą, której potrzebują, jest martwienie się o koszty pogrzebu.

Przykładami kwalifikujących się wydatków na usługi pogrzebowe, pochówek lub kremację są:

 • transport dla maksymalnie dwóch osób w celu identyfikacji zmarłej osoby;
 • przekazanie szczątków, trumny lub urny;
 • miejsce pochówku lub nisza kremacyjna;
 • znacznik lub nagrobek;
 • usługi duchowne;
 • kremacja;
 • korzystanie ze sprzętu domu pogrzebowego;
 • organizacja ceremonii pogrzebowej;
 • koszty związane z wydaniem aktu zgonu.

Aby ubiegać się o tę pomoc, trzeba spełnić następujące warunki:

 • śmierć musiała nastąpić w Stanach Zjednoczonych lub na terytoriach USA;
 • akt zgonu musi zawierać zaświadczenie o zgonie wskutek COVID-19;
 • wnioskodawca musi być obywatelem USA lub cudzoziemcem spełniającym określone wymogi;
 • nie ma wymogu, aby osoba zmarła była obywatelem USA.

Podczas składania wniosku należy podać FEMA następujące informacje:

 • imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, datę urodzenia, adres korespondencyjny i numer telefonu;
 • imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, datę urodzenia osoby zmarłej;
 • miejsce lub adres, w którym dana osoba zmarła;
 • dokumentację i pokwitowania za wszelką pomoc otrzymaną już z innych źródeł;
 • jeśli wydatki były ponoszone wspólnie z inną osobą, można wymienić tę osobę jako współużytkującego, podając te same informacje.

Aby ubiegać się o tę pomoc, należy zadzwonić na infolinię FEMA związaną z COVID-19 pod numerem 1-844-684-6333 (TTY: 800-462-7585)

Więcej informacji i odpowiedzi w kilku językach na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na: FEMA.gov/funeral-assistance/faq.

Pomoc w sfinansowaniu dostępu do internetu

Drugi federalny program, który jest teraz dostępny, jest to Emergency Broadband Benefit realizowany przez FCC.

Gospodarstwo domowe kwalifikuje się, jeśli którykolwiek z osób je tworzących:

 • otrzymał grant Pella w bieżącym roku;
 • kwalifikuje się do otrzymywania świadczeń w ramach bezpłatnego i zredukowanego programu obiadowego lub szkolnego programu śniadaniowego w roku szkolnym 2019-2020 lub 2020-2021;
 • doświadczył znacznej utraty dochodów z powodu utraty pracy lub wysłania na urlop od 2/29/20 i gospodarstwo domowe miało całkowity dochód w 2020 r. poniżej 99,000 dolarów (dla osoby rozliczającej się pojedynczo) lub 198,000 dolarów (dla małżeństw); lub
 • spełnia wymogi do innych istniejących programów związanych z pomocą w związku z pandemią COVID-19 lub dla osób o niskich dochodach.

Gospodarstwo domowe definiuje się jako grupę osób, które mieszkają razem i dzielą się pieniędzmi (nawet jeśli nie są ze sobą spokrewnione). Jeśli mieszkasz razem z innymi i dzielisz się z nimi pieniędzmi, stanowicie jedno gospodarstwo domowe.

Gospodarstwo domowe może się zakwalifikować na tę pomoc z powodu dzieci pozostających na utrzymaniu, które spełniają kryteria.

Ubiegając się o Emergency Broadband Benefit Program, być może trzeba będzie odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących gospodarstwa domowego.

Przygotowany zostanie specjalny formularz, który będzie pomocny w określeniu uprawnień do przyznania pomocy dla danego gospodarstwa domowego.

Kwalifikujące się gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych, takich jak budynki mieszkalne, domy opieki i domy grupowe, również mogą skorzystać z korzyści płynących z tego programu. Gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych, w których właściciel lub zarządca nieruchomości jest posiadaczem rachunku internetowego, mogą mieć możliwość skorzystania z tej usługi szerokopasmowej, jeżeli w inny sposób się kwalifikują.

Istnieją trzy sposoby ubiegania się o świadczenie w ramach tego programu:

Opcja 1: Skontaktuj się bezpośrednio z uczestniczącym dostawcą usług szerokopasmowych, aby dowiedzieć się więcej o procesie składania wniosków.

Opcja 2: Przejdź do GetEmergencyBroadband.org, aby złożyć wniosek online i znaleźć w pobliżu dostawców uczestniczących w programie.

Opcja 3: Wyślij wniosek pocztą, wraz z dowodem spełnienia wymogów na adres: Emergency Broadband Support Center, P.O. Box 7081, Londyn, KY 40742.

Zależy nam, aby pomóc znaleźć Ci pomoc, której potrzebujesz, aby przetrwać skutki pandemii. Więcej informacji na temat tych programów można znaleźć na dedykowanych im stronach internetowych.

I jak zawsze – przekaż te informacje rodzinie i znajomym i zachowaj bezpieczeństwo!

Catherine Blinder
Chief Education and Outreah Officer CT Department of Consumer Protection

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -