sobota, 18 maja, 2024

Renta inwalidzka

Jesteś chory i nie masz środków do życia…? Sprawdź, czy nie należą Ci się świadczenia z Social Security Disability.

Kiedy choroba wyłącza nas z życia zawodowego, powinniśmy sprawdzić, czy nie należy nam się renta inwalidzka. Fot. Archiwum WEM

Bardzo często zdarza się, że nagle choroba uniemożliwia nam kontynuowanie pracy i zostajemy bez środków do życia. Zapominamy wtedy, że w ciągu pracy zawodowej z czasem nabywamy przywileje, jakie daje Social Security. W kryzysowych sytuacjach zdrowotnych, kiedy to choroba wyłącza nas z życia zawodowego, powinniśmy sprawdzić, czy nie należy nam się renta inwalidzka.

O rentę można się ubiegać po spełnieniu określonych warunków. Najważniejsze z nich to wymagana ilość przepracowanych lat w momencie powstania niezdolności do pracy (jest ona różna w zależności od wieku, w jakim osoba staje się niezdolna do pracy z powodu choroby) oraz wymagana ilość kredytów, która zależy od wysokości zarobków oraz historii zatrudnienia. Oczywiście należy również wykazać, że niezdolność do pracy wynika z choroby, a nie z braku możliwości znalezienia odpowiedniej pracy. Prawo federalne bardzo rygorystycznie definiuje niezdolność do pracy.

Wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej można złożyć samemu, jest to jednak proces kilkuetapowy, z koniecznością zgromadzenia wymaganych dokumentów oraz wypełniania wielostronicowych kwestionariuszy precyzyjnie określających chorobę oraz jak ona wpływa na zdolność do podjęcia jakiejkolwiek pracy.

Rozpatrzenie wniosku może trwać od trzech do pięciu miesięcy. Błędy przy składaniu wniosku lub brak wymaganych dokumentów mogą spowodować odmowę przyznania renty. Dokumenty i wszystkie wnioski powinny być skrupulatnie skompletowane i dokładnie wypełnione.

Social Security w pierwszej kolejności sprawdza podstawowe kryteria kwalifikujące, tj. staż pracy i ocenę obecnej pracy. Jeżeli podstawowe kryteria są spełnione, to w kolejnych etapach urząd bada stan zdrowia, przebieg choroby, jej wpływ na sprawność chorego, wyniki badań oraz przebyte leczenie.

Cały proces orzekania o niezdolności do pracy przebiega w pięciu etapach.

  1. Komisja sprawdza, czy osoba wnioskująca o rentę inwalidzką w chwili składania wniosku pracuje. Jeżeli tak, to jakie osiąga z tego tytułu zarobki. Jeżeli ich wysokość przekracza określoną kwotę (kwota ta jest co roku aktualizowana), to urząd uzna wnioskodawcę za zdolnego do pracy. Jeżeli kwota zarobków będzie równa lub niższa od ustalonej kwoty, to wnioskodawca może być uprawniony do renty i urząd przechodzi do etapu sprawdzenia stanu jego zdrowia.
  2. Orzeczenie o niezdolności do pracy przyznawane jest osobom, których choroba w dużym stopniu ogranicza zdolność do wykonywania podstawowych czynności związanych z pracą, tj. takich jak chodzenie, siedzenie i zapamiętywanie. Dodatkowo stan taki musi się utrzymywać przez co najmniej jeden rok. Jeżeli schorzenie jest aż tak poważne, to Social Security przechodzi do kolejnego etapu weryfikacji.
  3. Urząd sprawdza, czy schorzenie znajduje się na liście upośledzeń, które uznaje się za tak poważne, że uniemożliwiają wykonywanie pracy niezależnie od wieku, wykształcenia czy wyszkolenia zawodowego. Jeżeli choroba wnioskodawcy nie znajduje się na liście uznanych schorzeń, to Social Security sprawdza, czy jest ona równie poważna i czy również uniemożliwia podjęcie pracy. Jeżeli schorzenie zostanie uznane za poważne, to wniosek przechodzi do kolejnego etapu weryfikacji.
  4. Sprawdza się, czy wnioskodawca może wykonywać dotychczasową pracę. Jeżeli tak, to Social Security odmawia przyznania renty inwalidzkiej. Jeżeli chory ma ograniczenia, które uniemożliwiają mu wykonywanie dotychczasowej pracy, to w kolejnym etapie bada się, czy może on wykonywać jakąkolwiek inną pracę.
  5. Urząd ocenia stan zdrowia wnioskodawcy, jego wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wszelkie umiejętności, jakie mogą być przydatne w innej pracy. Jeżeli na tym etapie okaże się, że chora osoba nie może wykonywać żadnej innej pracy, to Social Security uzna wnioskodawcę za osobę niezdolną do pracy. Jeżeli jednak okaże się, że jest praca, którą osoba ta może wykonywać, nie zostanie jej przyznana renta inwalidzka.

Decyzja urzędu wysyłana jest pocztą. Jeżeli jest pozytywna, to w przesłanym piśmie urząd poda wysokość przyznanego świadczenia oraz datę rozpoczęcia jego wypłaty. Wysokość przyznanej renty inwalidzkiej oblicza się na podstawie dotychczasowych przeciętnych zarobków wnioskodawcy, przy czym pierwsza wypłata nastąpi po szóstym pełnym miesiącu od momentu wystąpienia niezdolności do pracy. Jeżeli jednak wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej zostanie oddalony, to pismo z Social Security będzie zawierało przyczynę odmowy przyznania świadczenia oraz informację jak odwołać się od tej decyzji, jeżeli wnioskodawca się z nią nie zgadza.

Osoba, która pobiera rentę inwalidzką, jeżeli czuje się zdolna, może wrócić do pracy. Należy jednak natychmiast zawiadomić Social Security o podjęciu pracy, podając datę rozpoczęcia pracy, zakres obowiązków, godziny pracy i wysokość wynagrodzenia.

Social Security ma prawo co jakiś czas weryfikować stan zdrowia chorego i sprawdzać, czy może on wrócić do pracy. Jeżeli okaże się, że niezdolność do pracy się utrzymuje, to urząd kontynuuje wypłatę renty. Jeżeli jednak stan zdrowia uległ poprawie i rencista może podjąć pracę, to świadczenie może zostać wstrzymane. Podobnie będzie, jeżeli wnioskodawca podał w swoim wniosku o przyznanie renty inwalidzkiej nieprawdziwe informacje, nie przestrzega zaleceń lekarza lub nie współpracuje z urzędem bez uzasadnionej przyczyny. Urząd ponadto sprawdza co jakiś czas szereg innych kwestii, między innymi: czy rencista skorzystał z dodatkowego szkolenia lub leczenia i może już podjąć pracę zawodową, a jeżeli ją podjął, to jakie osiąga z tego tytułu zarobki i czy nadal należy mu się renta inwalidzka.

Jak widać proces aplikacji o przyznanie renty inwalidzkiej jest długi i skomplikowany. I chociaż można samodzielnie aplikować o jej przyznanie, to bardzo łatwo coś przeoczyć i potem długo dochodzić należnych choremu praw. Ponadto proces odwoławczy od decyzji odmownej wymaga szczegółowego wyjaśnienia przyczyn odwołania i dostarczenia odpowiednich dowodów potwierdzających dlaczego wnioskodawca kwestionuje decyzje odmowną.

Dużą pomoc zarówno w składaniu aplikacji, jak i odwoływaniu się od decyzji odmownych, świadczą kancelarie prawne. Ich doświadczenie w składaniu takich wniosków pozwala im uniknąć błędów oraz zapewnia, że w przypadku niesłusznej odmowy przyznania renty inwalidzkiej można liczyć na ich pomoc w odwołaniu się od takiej decyzji.

Andrzej Kamiński, ESQ.


Jeżeli potrzebują Państwo bezpłatnej konsultacji prawnej w związku z chęcią ubiegania się o rentą inwalidzką lub jeżeli ktoś z rodziny/znajomych potrzebuje takiej pomocy, prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem telefonu: (718) 389-0450 lub (973) 303-0498, emailowo: kaminski@kaminskilawfirm.com Nasza kancelaria mieści się na 110 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222 (pół bloku od stacji metra G na Greeenpoint Ave). Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -