niedziela, 26 maja, 2024

Prawo na Florydzie

Mecenas Agnieszka Piasecka odpowiada na wybrane pytania czytelników na tematy prawne. Dla ochrony prywatności, imiona osób i niektóre fakty zostały zmienione.


Jestem osobą starszą i myślę, że przyszedł czas, aby pomyśleć o zabezpieczeniu się na wypadek choroby oraz uporządkować swoje sprawy majątkowe na wypadek śmierci. Rozważam zatem sporządzenie testamentu lub utworzenie trustu na wypadek śmierci. Nie do końca orientuję się jednak, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma dokumentami i który dokument jest lepszy. Córka poprosiła mnie również, abym podpisała dla niej dokumenty umożliwiające jej opiekę nade mną na wypadek choroby. O jakie dokumenty tu chodzi?

Elżbieta z Odessa, FL


Droga Pani Elżbieto

Oba dokumenty – testament i trust – mają na celu rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Testament to dokument, w którym można zawrzeć swoją ostatnią wolę i wyznaczyć osoby, które będą dziedziczyć majątek na wypadek śmierci. Testament zawsze podlega postępowaniu spadkowemu w sądzie. Natomiast trust to w dużym uproszczeniu rodzaj funduszu powierniczego, poprzez który można między innymi rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci, omijając postępowanie spadkowe. Istnieją różne typy trustów, na przykład trusty z możliwością odwołania lub modyfikacji (tzw. „revocable trusts”) lub trusty nieodwoływalne (tzw. „irrevocable trusts”). Najpopularniejszą formą trustu jest „revocable living trust”, czyli trust odwoływalny utworzony podczas życia założyciela trustu. Podczas swojego życia założyciel trustu zachowuje pełną kontrolę nad swoim majątkiem a po jego śmierci majątek trustowy przechodzi na spadkobierców wskazanych w truście bez postępowania spadkowego. Ominięcie kosztownego postępowania spadkowego to główna zaleta trustu. Koszty postępowania spadkowego mogą wynieść nawet do kilku procent wartości spadku, natomiast czas trwania postępowania spadkowego to co najmniej kilka miesięcy. Dodatkową zaletą trustu jest możliwość wyznaczenia osoby, która może przejąć zarząd majątkiem założyciela trustu na wypadek niekompetencji mentalnej, tzw. „successor trustee”. Pozwala to uniknąć postępowania kuratorskiego o ubezwłasnowolnienie, tzw. „guardianship”. Można również wyznaczyć współzarządcę trustu, tzw. „co-trustee”, aby od razu uzyskać pomoc w zarządzie majątkiem trustowym. Sporządzenie testamentu jest zwykle tańsze niż trust, ale naraża spadkobierców na koszty i ograniczenia wynikające z sądowego postępowania spadkowego. Jeżeli zmarły pozostawi po sobie majątek podlegający postępowaniu spadkowemu, konieczna będzie bowiem interwencja sądu na Florydzie, aby spadkobiercy mogli przejąć majątek zmarłego. Generalnie postępowaniu spadkowemu podlegają wszystkie składniki majątkowe zmarłego, których był jedynym właścicielem lub współwłaścicielem bez opcji automatycznego przejścia na beneficjantów z mocy prawa w chwili śmierci, na przykład indywidualne konta bankowe bez polecenia wypłaty na wypadek śmierci lub nieruchomości zapisane na nazwisko zmarłego jako jedynego właściciela lub jako współwłaściciela bez prawa przeżycia, tzw. „right of survivorship”. Nieruchomości, w których zmarły był współwłaścicielem z zastrzeżeniem przejścia jego udziału po śmierci na inną osobę (tzw. „tenancy with the right of survivorship” lub „life estate”) lub nieruchomości stanowiące współwłasność małżeńską (tzw. „tenancy by the entirety”), nie przechodzą przez postępowanie spadkowe. Aby ustalić, który majątek będzie przechodzić przez postępowanie spadkowe, zalecam konsultację z doświadczonym adwokatem. Trust nie jest jedyną opcją dla osób pragnących umożliwić swoim spadkobiercom uniknięcie postępowania spadkowego. W przypadku mniejszych majątków niektórzy wolą sporządzić odpowiedni akt własności „deed” dla nieruchomości i wyznaczyć beneficjantów na wypadek śmierci na kontach bankowych. Jeżeli natomiast chce Pani dać swojej córce możliwość sprawowania opieki nad Panią w przypadku choroby, to jak najbardziej powinna Pani rozważyć udzielenie jej pełnomocnictwa medycznego, tzw. „Appointment of Healthcare Surrogate”, oraz pełnomocnictwa do wszystkich czynności prawnych i faktycznych, innych niż medyczne, tzw. „Durable Power of Attorney”, które przeżywa niekompetencję mentalną i pozwala uniknąć postępowania o ubezwłasnowolnienie. Moja kancelaria oferuje bezpłatną pierwszą konsultację oraz zniżkowe ceny ryczałtowe w przypadku zamówienia kilku dokumentów w pakiecie, tzw. „Estate Planning Packages”. Warto z takiej promocji skorzystać, gdyż jest to jednorazowy koszt, który jest niewielki w porównaniu z kosztami sądowymi i kłopotami w przypadku braku posiadania takich dokumentów. W celu uzyskania więcej informacji w tym temacie zapraszam również do wysłuchania moich podcastów dostępnych na stronie www.PiaseckaLaw.com.

Agnieszka Piasecka, Esq.


Agnieszka Piasecka jest polskim adwokatem w Clearwater posiadającym licencję do praktykowania prawa na Florydzie. Urodziła się i wychowała w Polsce. Uzyskała swój pierwszy dyplom prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na Florydzie uzyskała doktorat prawa z wyróżnieniem Cum Laude na Stetson University College of Law. Studiowała również prawo międzynarodowe w Holandii na Uniwersytecie Tilburg. Agnieszka Piasecka posiada liczne wyróżnienia nadawane za doskonałe recenzje klientów, w tym coroczną nagrodę Avvo: „Clients Choice Award”. Ma w sumie ponad 200 pozytywnych opinii klientów na niezależnych stronach google oraz avvo.com. Agnieszka Piasecka mówi biegle po polsku i oferuje bezpłatną pierwszą konsultację prawną. Adres biura: 13575 58th Str. N., Clearwater, FL 33760, telefon: 727-538-4171 lub 813-786-3911. Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie: www.PiaseckaLaw.com.

Fot. Archiwum Agnieszki Piaseckiej

Ten tekst powstał w celach edukacyjnych i w żadnym wypadku nie może zastępować porady prawnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -