wtorek, 27 lutego, 2024
Strona głównaPoloniaNowy Jork40-lecie Fundacji Jana Pawła II

40-lecie Fundacji Jana Pawła II

W dniach 21-25 września w Rzymie odbyły się obchody jubileuszowe 40-lecia ustanowienia Fundacji Jana Pawła II. Rocznica ta przypadała w roku ubiegłym, ale ze względu na pandemię uroczystości przełożono na rok 2022.

Audiencja u papieża

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 21 września uczestnictwem w audiencji generalnej u papieża Franciszka przed Bazyliką św. Piotra w Watykanie. W wygłoszonej katechezie Ojciec Święty mówił o wizycie w Kazachstanie, gdzie wziął udział w Kongresie Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Ojciec Święty zwracając się do Polaków obecnych na Placu św. Piotra powiedział: „Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dziękuję wam za dar modlitwy, którą towarzyszyliście mi podczas mojej pielgrzymki do Kazachstanu. Witam szczególnie uczestników obchodów 40. rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II, ustanowionej przez mojego poprzednika. Dziękuję za waszą obecność i zachęcam was, abyście propagowali w świecie jego dziedzictwo duchowe, naśladując świętość jego życia. Niech Bóg wam błogosławi”. Audiencję zakończyło błogosławieństwo apostolskie papieża Franciszka. Jako widomą pamiątkę 40-lecia Fundacji Jana Pawła II jej członkowie wręczyli Ojcu Świętemu Tryptyk z wizerunkami Matki Bożej oraz św. Franciszka i św. Antoniego.     

     

Zofia Twarowska, arcybiskup Józef Staniewski i prezes nowojorskiego Koła Fundacji Mieczysław Pająk. Fot. Archiwum Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku

Sympozjum                                                     

Ważnym wydarzeniem obchodów 40. rocznicy powstania Fundacji było Sympozjum zorganizowane 23 września na Uniwersytecie Urbaniana. Jego temat przewodni brzmiał: „Jak przekazać dziedzictwo pontyfikatu kolejnym pokoleniom? Fundacja Jana Pawła II wobec nowych wyzwań”. W sympozjum wzięli udział między innymi: przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji ks. prałat Paweł Ptasznik, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, o. Federico Lombardi – jezuita, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Josepha Ratzingera. List do uczestników sympozjum od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał Adam Kwiatkowski, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej. Referaty wygłosili: ks. prałat Stefan Wylężek, ks. prałat Sławomir Oder, ks. Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa pt. „Misja Fundacji Jana Pawła II i nowe wyzwania”. Wzięli w niej udział: Michał Kłosowski – dziennikarz, arcybiskup Józef Staniewski – metropolita diecezji mińsko-mohylewskiej z Białorusi, ks. profesor Michał Paluch – dominikanin z Papieskiego Uniwersytetu św Tomasza z Akwinu oraz Wojciech Halarewicz – członek Rady Administracyjnej Fundacji. Dyskusję posumował kard. Stanisław Dziwisz – emerytowany metropolita krakowski, osobisty sekretarz Jana Pawła II. Podziękował organizatorom za przygotowanie spotkania. Przypomniał, że Fundacja powstała dzięki ofiarności ludzi, którzy od początku wspierali pontyfikat Jana Pawła II i troszczyli się, aby jego nauczanie było inspiracją dla przyszłych pokoleń, a także wspierali fundusz stypendialny na rzecz kształcenia młodzieży z krajów Europy środkowo-wschodniej. – Chcemy tym dziedzictwem żyć, dzielić się i przekazać następnym pokoleniom – powiedział na zakończenie kard. Dziwisz.

We wszystkich wypowiedziach prelegentów przewijała się troska o zachowanie, lepsze poznanie, pogłębienie i przekazywanie spuścizny św. Jana Pawła II następnym pokoleniom z uwzględnieniem jej uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Wskazywano także perspektywy rozwoju tej organizacji i współpracy z innymi podobnymi organizacjami religijnymi działającymi przy Stolicy Apostolskiej.  

                         

Uczestnicy jubileuszowych uroczystości wzięli udział w audiencji u papieża Franciszka. Fot. Archiwum Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku

Jubileuszowy koncert

W godzinach popołudniowych w Bazylice św. Jana na Lateranie została odprawiona msza św. w intencji wszystkich członków Fundacji. Głównym jej celebransem był abp Marek Jędraszewski. Wraz z nim Eucharystię sprawowali kard. Stanisław Dziwisz, abp Józef Staniewski z Białorusi, abp Petrus Conisius Mandagi z Indonezji oraz księża przybyli na obchody rocznicowe Fundacji. Abp Marek Jędraszewski zakończył homilię słowami: „Fundacja Jana Pawła II, w której z woli Bożej Opatrzności zostało nam dane pracować, ma naszą pamięć o nim nie tylko utrwalać, ale i pogłębiać: dla naszego dobra, dla kształtowania naszej tożsamości, aby życie nasze i wszystkich tych, którzy przyjdą po nas, było przepełnione nadzieją, czasem otwartym na wieczność”.

Na obchody rocznicowe złożyły się też inne wydarzenia. Jednym z nich był koncert pt. „Muzyka na chwałę Boga”, który odbył się 24 września w bazylice św. Pankracego w Rzymie. Wykonawcami byli: Rzymska Orkiestra Kameralna, Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II z Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją Zofii Borkowskiej oraz soliści: Ewa Biegas – mezzosopran, ojciec Rafał Kobyliński – tenor. Całością dyrygowała Teresa Krasowska. Na koncert złożyły się utwory muzyki sakralnej i operowej: G. Cacciniego, G. F. Handla, G. Bizeta, P. Mascagniego. Pięknie zabrzmiały współczesne piosenki: „You Raise Me Up” oraz ,,I Will Walk With God”. Na zakończenie koncertu wspólnie zaśpiewano pieśń „Barka”, która na zawsze zrosła się z pontyfikatem św. Jana Pawła II.                      

Spuścizna Jana Pawła II

Wydarzeniami, które posłużyły zbudowaniu więzi i zintegrowaniu uczestników uroczystości, były pielgrzymki zorganizowane do Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej Skalnej (Santuario Ad Rupes) w Castel Sant Elia oraz do Sanktuarium św. Rity w Cascia. W sanktuariach dla uczestników obchodów jubileuszowych, zostały odprawione msze święte koncelebrowane, którym przewodniczył abp Józef Staniewski.

Na zakończenie uroczystości rocznicowych 25 września w Bazylice św. Piotra została odprawiona msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana Pawła II za 40 lat istnienia Fundacji oraz w intencji wszystkich żywych i zmarłych dobroczyńców tej organizacji. Przewodniczył jej kard. Stanisław Dziwisz w koncelebrze z abp. Markiem Jędrzejewskim, kard. Stanisławem Ryłką – długoletnim przewodniczącym Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II, abp. Petrusem Conisiusem Mandagi, abp. Józefem Staniewskim z Białorusi oraz księżmi i kapelanami kół i towarzystw Fundacji przybyłych na uroczystości. Homilię wygłosił kard. Dziwisz, który powiedział: „Mamy świadomość, że w tej niezwykłej świątyni spoczywają szczątki świętego papieża Jana Pawła II, patrona Fundacji noszącej jego imię, który wprowadził Kościół powszechny w trzecie tysiąclecie wiary chrześcijańskiej. I choć od jego odejścia do domu Ojca minęło już 17 lat, nadal przemawia on do umysłów i serc milionów wiernych na wszystkich kontynentach. Przemawia słowem oraz przykładem życia i służby. Przemawia świętością, do której wszyscy jesteśmy wezwani”. Po Eucharystii duchowni i członkowie Fundacji udali się w uroczystej procesji do grobu św. Jana Pawła II, gdzie odmówiono wspólnie modlitwę.

Uroczystości religijne ubogacił śpiewem Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II z Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją Zofii Borkowskiej, soliści Ewa Biegas i o. Rafał Kobyliński oraz młodzież ze scholii ,,Jedność” z Kasinki Małej pod kierunkiem Honoraty Kalety.

Fot. Archiwum Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku

Uroczysty bankiet

W godzinach popołudniowych odbyły się uroczystości w Domu Polskim na Via Cassia. Pod przewodnictwem ks. prałata Pawła Ptasznika została odmówiona koronka do Miłosierdzia Bożego, zakończona błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Medalem Pro Ecclesia Et Pontiffice (Dla Kościoła i Papieża) zostały uhonorowane osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju Fundacji. Otrzymali je: Elżbieta Drucka-Lubecka de Sejournet z Brukseli, Stefan Władysiuk z Montrealu, Raymond Głębocki z Waszyngtonu. Poświęcono i uroczyście odsłonięto X tablicę dobroczyńców Fundacji Jana Pawła II. Aktu tego dokonał kard. Dziwisz w obecności ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego i zgromadzonych gości. Obchody zakończył uroczysty bankiet. Obecni na nim byli hierarchowie Kościoła, księża, członkowie Rady Administracyjnej Fundacji, dyplomaci, artyści, którzy uświetniali msze święte śpiewem i muzyką, stypendyści Fundacji studiujący na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wraz z opiekunem ks. Janem Strzałką oraz członkowie tej organizacji z 48 Kół i Towarzystw z 18 krajów. Wśród nich trzydziestoosobowa grupa członków Koła Fundacji z Nowego Jorku wraz z prezesem Mieczysławem Pająkiem. W czasie bankietu słowa podziękowania skierowano do długoletniego przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji, kard. Stanisława Ryłko, który za działalność na rzecz tej organizacji otrzymał pamiątkowy Tryptyk z wizerunkiem: Matki Bożej Częstochowskiej, św. Jana Pawła II i św. Faustyny. Podziękowano również o. Krzysztofowi Wieliczko, administratorowi Fundacji i sekretarce Annie Kielech za przygotowanie uroczystości.

Dzieło trwa w następnych pokoleniach

Najlepszym podsumowaniem obchodów 40-lecia Fundacji niech będą słowa stypendystów studiujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Tatsiana Ivashkevich pochodzi z Białorusi. Od 2016 roku jest stypendystką Fundacji. Dzięki stypendium ukończyła studia II stopnia w Instytucie Muzykologii i podjęła studia doktoranckie na tej uczelni. Oto jej wypowiedź: „Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do mojego osobistego rozwoju, a zwłaszcza władzom zwierzchnim Fundacji, Towarzystwom i Kołom, wszystkim dobroczyńcom Fundacji Jana Pawła II. Dziękuję również dyrekcji Domu Fundacji w Lublinie za troskę nie tylko o mój rozwój naukowy, ale także za kształtowanie i pogłębianie mojej wiary oraz miłości do św. Jana Pawła II. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza oraz właściwie uformowana postawa duchowo-religijna pomoże mi po powrocie na Białoruś wnieść nową jakość życia w środowiska moich rodaków, zwłaszcza ludzi młodych, którzy potrzebują pozytywnych wzorców”.

Stypendysta Fundacji Pavel Zeynalov (Paweł Zejnałow) jest studentem drugiego roku KUL-u na kierunku stosunki międzynarodowe. Pochodzi z Uzbekistanu, wychował się w Taszkiencie, jego rodzina ze strony mamy ma polskie korzenie, z czego jest dumny. Oto jego wypowiedź: „Dziękuję Fundacji, że dała mi nadzieję i poczucie Bożego planu w moim życiu. Za możliwość spotkania wielu młodych wierzących katolików takich jak ja. Za to, że moje horyzonty znacznie się poszerzyły, zmieniły się moje priorytety i poglądy na przyszłość. Za możliwość podróżowania do innych krajów Europy. Za dar wzmocnienia wiary. Proszę św. Jana Pawła II o wstawiennictwo i pomoc na przyszłej drodze życia, aby Pan użył mnie jako narzędzia, abym mógł wypełnić Jego wolę w służbie ludziom i społeczeństwu”.

Stypendystą Fundacji jest również abp Józef Staniewski, który podziękował Fundacji za pomoc stypendialną i prosił o dalsze wspieranie w kształceniu młodzieży z Europy środkowo-wschodniej. – Niech św. Jan Paweł II błogosławi Fundacji. Dotknęliście naszego serca. Dziękuję za dotyk miłości i ofiarności – powiedział na zakończenie uroczystości arcybiskup.

Wszystkich, którym bliskie jest dziedzictwo i nauczanie św. Jana Pawła II zachęcamy do wpierania Fundacji Jana Pawła II. Adres internetowy: fjp2.com, koło nowojorskie: nysjp2f.org

Zofia Twarowska


Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona 16 października 1981 roku dekretem papieskim. Popiera i realizuje inicjatywy o charakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym. Główne jej cele to pomoc stypendialna w kształceniu młodzieży z krajów Europy środkowo-wschodniej, która studiuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także dokumentacja i studium pontyfikatu św. Jana Pawła II oraz opieka nad pielgrzymami w Rzymie – gośćmi Fundacji, którzy zatrzymują się w Domu Polskim Jana Pawła II.

spot_img

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -