piątek, 14 czerwca, 2024
Strona głównaPoloniaNew JerseyStowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej wyróżnione odznaczeniem Ministra Obrony Narodowej RP

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej wyróżnione odznaczeniem Ministra Obrony Narodowej RP

W niedzielę, 22 sierpnia, w Newark, NJ odprawiono uroczystą mszę św. w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w intencji członków Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Uczestniczyli w niej członkowie SWAP, jak również oficerowie Wojska Polskiego, dyplomaci oraz przedstawiciele wielu polonijnych instytucji i organizacji.

22 sierpnia w Newark, NJ odbyła się uroczystość z udziałem członków SWAP,  oficerów Wojska Polskiego, dyplomatów oraz przedstawicieli polonijnych instytucji i organizacji. Fot. Aneta Antoniak

Uroczyste nabożeństwo

Wśród gości honorowych byli m.in.: dyrektor Agnieszka Glapiak – reprezentująca Ministerstwo Obrony Narodowej RP, gen. dywizji Cezary Wiśniewski – attaché obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, wicekonsul Stanisław Starnawski, gen. brygady Krzysztof Nolbert – przyszły attaché obrony przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, płk Krzysztof Steć i ppłk Jarosław Oleśkiewicz z Misji Polskiej przy ONZ, Helena Knapczyk – sybiraczka i Naczelna Prezes Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP w USA i Kanadzie oraz Ryszard Bąk – członek Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Fot. Aneta Antoniak

Mszę świętą celebrował kapelan SWAP, a jednocześnie proboszcz polskiej parafii, ksiądz dr Andrzej Ostaszewski. W swoim kazaniu skierowanym do wiernych zaznaczył, że „człowiek musi określić w swoim życiu, po której stronie się opowie. Nie ma półśrodków, jest wybór między dobrem i złem, między wiarą a ateizmem, miedzy wolnością lub niewolą. Tego wymaga od nas Bóg. Podobnie jest z ojczyzną – albo się za nią walczy, albo oddaje się bez sprzeciwu jej niepodległość”. Kończąc swoje rozważania powiedział: „Dziękuję, że tutaj jesteście, to dowód waszego wyboru – wyboru, który zawsze prowadzi do wolności”.

Jednym z gości honorowych była Sybiraczka i Naczelna Prezes Korpusu Pomocniczego Pań przy SWAP Helena Knapczyk z Connecticut (druga od prawej). Fot. Aneta Antoniak

Złoty Medal dla SWAP

Po zakończonym nabożeństwie nastąpiło przyznanie Złotego Medalu dla Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Ceremonię wyróżnienia SWAP poprowadził gen. dywizji Cezary Wiśniewski. Podziękował w swoim krótkim wystąpieniu za całokształt działalności Stowarzyszenia, którego 100-lecie obchodzone było 15 sierpnia 2021 roku. W ostatnich dziesięcioleciach, jak zaznaczył, działalność SWAP prowadzona była pod przewodnictwem dwóch zasłużonych bohaterów spod Monte Cassino – komendanta Wincentego Knapczyka i komendanta Antoniego Chrościelewskiego. Zwrócił uwagę na współczesne zadanie, jakie stoi przed Stowarzyszeniem, a mianowicie: praca z młodzieżą polonijną oraz poszukiwania i otaczanie opieką kombatantów – weteranów Wojska Polskiego z czasów II wojny światowej, a żyjących nadal w Ameryce.

Fot. Aneta Antoniak
Fot. Aneta Antoniak

Dyrektor Agnieszka Glapiak, występująca w imieniu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, dokonała wręczenia orderu nadawanego za „Zasługi dla obronności kraju”. Medal ten nadawany jest w uznaniu osobom i instytucjom, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” w imieniu Stowarzyszenia odebrał Tadeusz Antoniak p.o. Komendanta Naczelnego SWAP, w asyście komendantów placówek. Na okoliczność uhonorowania medalem odczytano list gratulacyjny, który skierował minister Mariusz Błaszczak, zawierający rys historyczny Stowarzyszenia oraz uzasadnienie decyzji o przyznaniu tak wysokiego wyróżnienia organizacji polonijnej. Agnieszka Glapiak ze swojej strony dodała kilka słów, powołując się na wypowiedź naszego rodaka św. Jana Pawła II, który mówił: „umiłowanie ojczyzny to umiłowanie tradycji, języka i dbałość o przyszłość, a przyszłość będzie szczęśliwa, gdy będzie bezpieczna”. Kończąc swoje wystąpienie, nadmieniła, że członkowie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w swojej stuletniej historii w pełni wypełniali te słowa i nadal są im wierni.

Fot. Aneta Antoniak

„Bóg-Honor-Ojczyzna”

Tadeusz Antoniak podziękował za wyróżnienie, jakie otrzymało Stowarzyszenie, stwierdzając, iż „to dla mnie niezwykły honor być dzisiaj tutaj, to odznaczenie wspólnie dedykujemy tym, którzy realnie walczyli o wolność Polski. Niepodległość kosztowała ich zdrowie, a bardzo często życie, począwszy od żołnierzy z 1920 roku, żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku, a kończąc na powstańcach warszawskich i wszystkich tych, którym winni jesteśmy pamięć za ich ofiarę w obronie niepodległej ojczyzny”. – Do nas, współczesnych członków Stowarzyszenia, należy dzisiaj misja mówienia o ich czynach i kultywowania ich pamięci. Jest to naszym obowiązkiem, ponieważ jesteśmy spadkobiercami historycznego symbolu, sztandaru SWAP wykonanego w 1923 roku własnoręcznie przez pierwszą Prezes Korpusu Pomocniczego Pań Agnieszkę Wisłę. Chorągiew ta ma wyszyte słowa, które powinny być w sercu każdego Polaka: „Bóg-Honor-Ojczyzna”. Musimy pamiętać, my – potomni, że jak zabraknie Boga, tracimy honor, a po nim tracimy ojczyznę – mówił Tadeusz Antoniak. Na zakończenie podziękował wszystkim przybyłym gościom oraz organizacjom i instytucjom polonijnym. Uroczystość zakończyła się wykonaniem pamiątkowych fotografii oraz składaniem życzeń i podziękowań za lata służby.

Małgorzata Bojko

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -