poniedziałek, 20 maja, 2024

Piękny jubileusz

W sobotę, 2 marca, w eleganckich wnętrzach The Bethwood w Totowa, NJ odbył się bankiet jubileuszowy z okazji 25-lecia Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield, NJ oraz zjazd absolwentów.

Jak na „urodziny” przystało, w pewnym momencie na sali pojawił się ogromny tort, którym poczęstowani zostali uczestnicy bankietu. Fot. Archiwum szkoły

Część oficjalna rozpoczęła się od dźwięków poloneza „Pożegnanie ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego w wykonaniu Michała Kapolka (kl. IX) – skrzypce i Katarzyny Kapolka (kl. VI) – skrzypce. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Ewa Sadowska-Chętnik, która przywitała wszystkich gości. Odczytano list gratulacyjny, po czym krótkie przemówienia wygłosili zaproszeni goście, m.in. prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce dr Dorota Andraka. Na zakończenie kilka słów do zebranych skierowała Magdalena Gulewicz – przedstawicielka rodziców. Część oficjalna zakończyła się muzycznym akcentem: Wiktoria Dzon (kl. XI) na saksofonie i Julia Fila (kl. IV) na skrzypcach zagrały utwór Barbary Ponichter „Polskie kwiaty”.

Jednym z gości honorowych była prezes CPSD dr Dorota Andraka (druga od prawej). Fot. Archiwum szkoły
Jubileusz był świętem całej szkolnej społeczności: dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców oraz absolwentów szkoły. Fot. Archiwum szkoły

Po części oficjalnej odbyła się zabawa taneczna, którą zainaugurowano odtańczeniem tradycyjnego poloneza. Jednym z punktów programu był także występ tancerzy Studio K Dance Center, którzy zaprezentowali gorącą sambę.

opr. JLS


„Świadomość przeszłości pomaga włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – OJCZYZNĘ” – Jan Paweł II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield, NJ jest jedną z większych polskich placówek edukacyjnych na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Szkołą od wielu lat kieruje dyrektor Ewa Sadowska-Chętnik. Kadrę pedagogiczną stanowią wykwalifikowani nauczyciele: Jola Bąk, Joanna Syniec, Jadwiga Wala-Callahan, Joanna Sokołowska, Emilia Sowa, Krystyna Siedlecka, Natalia Stobierski, Elżbieta Hanaka, Jolanta Piasecka, Małgorzata Niepokój-Laszczka, Halina Pyttel, Lucyna Żak, Ewa Piędel, Ewa Bluj, Natalia Chmura-Juszczak, Marek Szczerbaniewicz, Halina Sibik.                   

Działalność placówki jest wielopoziomowa i wielokierunkowa. Działania edukacyjne obejmują oddziały przedszkolne, szkołę podstawową i liceum. Lekcje odbywają się w piątkowe wieczory i w soboty, w systemie dwuzmianowym. Priorytetem jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski oraz przygotowanie do egzaminów: Comprehensive Examination in Polish Language Lote oraz Państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego. Ukończenie szkoły pieczętuje wewnątrzszkolny egzamin końcowy – matura.

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności na zajęciach dodatkowych z plastyki, muzyki i matematyki. Wieloletnią tradycją cieszy się Szkolne Koło Teatralne, które swoimi profesjonalnymi przedstawieniami uświetnia szkolne uroczystości, a tym samym przybliża polską kulturę i tradycje. Bogato wyposażona biblioteka jest dostępna nie tylko dla uczniów na lekcjach, ale dla wszystkich chętnych. W zbiorach bibliotecznych znajdują się książki, czasopisma, filmy oraz płyty. Regularne dyżury psychologa szkolnego pomagają dzieciom mającym trudności szkolne z mikrodeficytami rozwojowymi, dysleksją, trudnościami z koncentracją uwagi, nadpobudliwością psychoruchową oraz z problemami wychowawczymi w domu i w szkole.

Wszystkie działania w zakresie edukacji i wychowania mają na celu przekazywanie uczniom dziedzictwa narodowego, skarbu kultury polskiej, będącej efektem wysiłku wielu pokoleń i geniuszu wybrańców, dziedzictwa które jest skarbem dla przyszłych pokoleń.

Przez 25 lat działalności i służby, jaką jest praca pedagogiczna i wychowawcza, Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Stanisława Kostki w Garfield wypracowała swoisty klimat przyjaźni i otwartości, o czym świadczą wielostronne kontakty z rodzicami i sympatykami szkoły, ich pomoc i współpraca wzbogaca i uatrakcyjnia wszelkie poczynania proponowane przez dyrekcję i kadrę nauczycielską, a wszystkim przyświeca jeden cel – aby młodzi ludzie pamiętali i wiedzieli, skąd ich ród.

Ewa Bluj

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane

- Advertisment -